Nadzwyczajna sytuacja w kraju nie blokuje bieżącej pracy Wód Polskich w Szczecinie. Działamy w terenie z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa oraz pracujemy zdalnie. W ostatnim czasie aktywnie działało Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej.

      Oznakowanie nawigacyjne musi być w pełni sprawne. Od tego zależy funkcjonowanie żeglugi śródlądowej na wodach Szczecińskiego Węzła Wodnego. Każde zgłoszenie o zniszczonym lub powalonym znaku nawigacyjnym natychmiast trafia do Wód Polskich i podejmowane są działania mające na celu naprawienie szkód. Centrum operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Wodach Polskich w Szczecinie działa więc bez przerwy: - Mimo ograniczonego składu, pracę na szlaku nadal się odbywają. Naprawiliśmy znak kilometrażowy „km 707” na rzece Odra Wschodnia w rejonie Marwic – mówi Stefan Iwicki, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w Wodach Polskich w Szczecinie.

    Kontrola stanu oznakowania nawigacyjnego jest jednym z zadań Wód Polskich, stąd z określoną częstotliwością jednostki pływające naszej instytucji wypływają na Odrę sprawdzając czy wszystko funkcjonuje tak jak powinno.

 

 

20200320 113432

 

 

20200320 113515

 

20200320 113629

 

 

20200320 114629