REGA loga naglowek

SZ.ZPI.1.21.29.2020.RD – Life+ Rega

 

Projekt Life11 NAT/PL/424 pn.:

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 

Akcja E.12 – Publikacja artykułów tematycznych

Uczymy jak chronić wodę i jej mieszkańców

Jednym z najważniejszych elementów ochrony środowiska są działania związane z ochroną wód. Dotyczy to zarówno wód podziemnych, powierzchniowych, zamrożonych w lodowcach jak i wody zgromadzonej w atmosferze w postaci pary wodnej czyli chmur.

Jest niezmiernie istotne, aby już od najmłodszych lat uświadamiać dzieci i młodzież o potrzebie ochrony wody i sposobach w jakie ta ochrona może być realizowana. Wszyscy wiemy, że skutki naszych działań są widoczne od razu gdy szkodzimy przyrodzie, natomiast czasem dopiero po wielu latach gdy staramy się jej pomagać.

Ochrona wody ma bardzo wiele różnych aspektów, poczynając od tego, że najpierw musimy zdobyć świadomość, jak bardzo cennym jest ona dobrem. Ramowa Dyrektywa Wodna, jeden z podstawowych dokumentów związanych z gospodarowaniem i ochroną wód w Unii Europejskiej stwierdza, że woda jest dobrem publicznym, dziedzictwem wszystkich ludzi a nie towarem, którym można handlować i bez skrupułów zużywać na swoje potrzeby lub wręcz go niszczyć.

W ramach Programu Life + Rega „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” już wcześniej podejmowane różnego rodzaju działania edukacyjne skierowane do młodzieży. Ponieważ Wody Polskie, jako odpowiedzialne za stan i ochronę wód w Polsce realizują edukację młodzieży szkolnej we własnym zakresie, postanowiliśmy te działania połączyć.

W maju i w czerwcu, nasze koleżanki z Działu Zarządzania Środowiskiem, pani Agata Świerczyńska i pani Anna Zielińska, trzykrotnie odwiedziły szkoły podstawowe. W połowie maja dzieci z klas 1-3 w szkołach w Dargosławiu i w Brojcach poznawały tajniki ochrony wód, korzystania z nich oraz dowiedziały się dlaczego jest to tak ważne dla nas wszystkich. Podobnie wyglądało spotkanie z dziećmi z SP nr 1 w Trzebiatowie na początku czerwca. W ramach tych spotkań łącznie około 170 dzieci poznało nasz Program LIFE+ Rega. Dowiedziały się czym są przepławki, dlaczego są one niezbędne dla ryb migrujących i jaka jest rola niebieskich korytarzy migracyjnych w ekosystemie Regi i jej dopływów. Oglądały też filmy z rejestracji ryb w naszych przepławkach, co było szczególnie interesujące. W końcu niecodziennie można zobaczyć pstrąga lub bobra w jego naturalnym środowisku.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również będziemy mieli okazję spotykać się z młodzieżą szkolną i prowadzić podobne prelekcje. Bez podejmowania takich działań, nie uda nam się skutecznie chronić wody w przyszłości.

 

 

Projekt Life11 NAT/PL/424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Life+,

oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;

dofinansowanie EU – 50%; dofinansowanie NFOŚiGW – 45%

Beneficjenci:

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

IMG 20220602 093205

 IMG 20220517 091029

 IMG 20220602 090513

 IMG 20220602 093135