ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NASZE ŁOWISKA UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH i ŁOWISKACH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE – UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB (dalej Zasady Sprzedaży zezwoleń NŁ)

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich i łowiskach, których wykaz  zamieszczony jest na stronach PGW WP.

 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z „Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA” w roku kalendarzowym 2024 (tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ; tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

Zezwolenie upoważnia do prowadzenia amatorskiego połowu ryb z brzegu oraz z jednostki pływającej w obwodach rybackich/łowiskach na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 250,00 zł brutto.

Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 125,00 zł brutto.

 1. Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach i łowiskach są dostępne w sekcji Łowiska RZGW na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. tj.:
 1. Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia oraz emeryci i renciści, których świadczenie emerytalne albo rentowe nie przekracza 2000,00 zł brutto.

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, wiek, status (legitymacja szkolna, legitymacja emeryta-rencisty ZUS).

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, numer karty wędkarskiej, adres korespondencyjny (w sytuacji przesyłania danych pocztą tradycyjną), dodatkowo w przypadku występowania o zezwolenie ulgowe stosowne oświadczenie poświadczające uprawnienie do ulgi (wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad sprzedaży zezwoleń NŁ), a w przypadku cudzoziemców stosowne oświadczenie potwierdzające status (wzór w załączeniu), należy przesłać drogą elektroniczną na jeden z dedykowanych adresów e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Zezwolenia „Nasze Łowiska”, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 3. Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.
 4. Opłaty należy wnosić na jedno z kont:
 • PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok. 

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

 • PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz

Numer konta bankowego: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173

 • PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Numer konta bankowego: 80 1130 1017 0020 1510 6720 0165

 • PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

 • PGW WP RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

Numer konta bankowego: 31 1130 1017 0020 1510 6720 0174

 • PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

 • PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

Numer konta bankowego: 96 1130 1017 0020 1510 6720 0168

 • PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Numer konta bankowego: 42 1130 1017 0020 1510 6720 0170

z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA 2024 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 1. Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).
 2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 • Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.
 • Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego, nr karty wędkarskiej

 • Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Wymaganym dokumentem uprawniającym do połowu jest imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Lista Nasze Łowiska 2024.pdf)Lista Nasze Łowiska 2024.pdf 55 kB2024-01-10 13:032024-01-10 13:03
Pobierz plik (formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx)formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx 116 kB2024-01-09 13:452024-01-09 13:45
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń Nasze Łowiska 2024.docx)Zasady sprzedaży zezwoleń Nasze Łowiska 2024.docx 38 kB2024-01-09 13:452024-01-09 13:45
Pobierz plik (klauzula informacyjna.pdf)klauzula informacyjna.pdf 568 kB2023-07-05 11:132023-07-05 11:13
Pobierz plik (Oświadczenie emeryta_rencisty.pdf)Oświadczenie emeryta_rencisty.pdf 203 kB2023-04-25 07:592023-04-25 07:59
Pobierz plik (Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego.pdf)Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego.pdf 206 kB2023-04-25 07:592023-04-25 07:59
Pobierz plik (Oświadczenie cudzoziemca.pdf)Oświadczenie cudzoziemca.pdf 207 kB2023-04-25 07:592023-04-25 07:59