UWAGA !!!

Zmiana adresu mailowego, na który należy przysyłać wnioski o wydanie zezwoleń.

Aktualny adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE

1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w obwodach rybackich, zgodnie z LISTĄ OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE.

2. Zezwolenia roczne.

Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Szczecinie), w formie papierowej lub elektronicznej oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, nr kontaktowy oraz numer karty wędkarskiej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.

Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.

3. Zezwolenia okresowe.

Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony szczecin.wody.gov.pl oraz potwierdzenie dokonania opłaty (oba dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej), a także kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony szczecin.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 

4. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

5.Koszt zezwoleń na amatorski połów ryb w poszczególnych obwodach rybackich wynosi (obejmuje połów z brzegu oraz ze środka pływającego):

Zezwolenie roczne:

- opłata zwykła - 200,00 zł brutto;

- opłata ulgowa - 100,00 zł brutto.

Zezwolenie okresowe:

- 1-dniowe – 10,00 zł brutto;                                           

- 3-dniowe – 20,00 zł brutto;                         

- 7-dniowe – 50,00 zł brutto.

 

 1. Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
 2. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.

Numer konta bankowego: 96 1130 1017 0020 1510 6720 0168

W tytule przelewu należy podać:

 • Roczny/1/3/7-dniowy połów ryb (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie)
 • początkową datę połowu (w przypadku zezwoleń okresowych),
 • dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr karty wędkarskiej.
 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego lub okresu zezwolenia - powoduje nieważność tych dokumentów.
 4. W przypadku wydanych zezwoleń nie ma możliwości ich rozszerzenia, anulowania, bądź zmiany na inny rodzaj zezwolenia.
 5. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

 

UWAGA!

Informujemy, że w sytuacji braku kompletnych wniosków przesłanych na ww. adres mailowy lub nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb (błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp.), środki pieniężne będą zwracane po 7 dniach od ich zaksięgowania na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zezwolenie okresowe - do pobrania.pdf)zezwolenie okresowe - do pobrania.pdf 946 kB2024-01-23 10:082024-01-23 10:08
Pobierz plik (rejestr_polowu ryb_szczecin.docx)Rejestr połowu ryb Szczecin 59 kB2022-04-21 19:152022-08-11 12:28