ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NASZE ŁOWISKA UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH i ŁOWISKACH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE 

 

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NASZE ŁOWISKA UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH i ŁOWISKACH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich i łowiskach, których wykaz zamieszczony jest na stronach PGW WP.

 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych do w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA w roku kalendarzowym 2022 (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

          Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250,00 zł brutto.

          Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 125,00 zł brutto.

          Koszt dopłaty za łowienie z łodzi wynosi 50 zł brutto – możliwość połowu z jednostki pływającej dotyczy tylko obwodów i łowisk na których, zgodnie ze stosownymi      regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

 1. Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach i łowiskach są dostępne w sekcji Łowiska RZGW na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. tj.:

          RZGW w Białymstoku PGW WP: https://bialystok.wody.gov.pl 

          RZGW w Bydgoszczy PGW WP: https://bydgoszcz.wody.gov.pl 

          RZGW w Gdańsku PGW WP: https://gdansk.wody.gov.pl 

          RZGW w Krakowie PGW WP: https://krakow.wody.gov.pl 

          RZGW w Poznaniu PGW WP: https://poznan.wody.gov.pl

          RZGW w Szczecinie PGW WP https://szczecin.wody.gov.pl

 1. Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

          Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia.

          Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

          Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty          wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na jeden z dedykowanych adresów e-mail:

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. J.K. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok;

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071               Bydgoszcz;

          zezwolenia.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804           Gdańsk

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109            Kraków

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030                   Szczecin

 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Zezwolenia „Nasze Łowiska”, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 3. Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.
 4. Opłaty należy wnosić na jedno z kont:

 • PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok. 

          Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

 • PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz

          Numer konta bankowego: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173

 • PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

          Numer konta bankowego: 80 1130 1017 0020 1510 6720 0165

 • PGW WP RZGW w Krakowie, Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

          Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

 • PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

          Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

 • PGW WP RZGW w Szczecinie, Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

          Numer konta bankowego: 96 1130 1017 0020 1510 6720 0168

          z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA Z BRZEGU/JEDN.PŁYW. 2022 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NR              KARTY WĘDKARSKIEJ.

 1. Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).
 2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.
 4. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.
 5. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

UWAGA!

Informujemy, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb (błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp.), środki pieniężne będą zwracane na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.

 

W przypadku wydanych zezwoleń nie ma możliwości ich rozszerzenia, anulowania, bądź zmiany na inny rodzaj zezwolenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wykaz obwodów rybackich 2.09.2022.docx)Użytkownicy obwodów rybackich_05.09.2022 r. 19 kB2022-09-05 10:332022-09-05 10:33