W dniu 02.09.2020 r. Bank Światowy udzielił No objection (zaakceptował) dla Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń  dla Kontraktu 1B.5/2- Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą,  w związku z czym opublikowana zostaje finalna wersja dokumentu, uwzględniająca ustalenia z konsultacji społecznych, które miały miejsce się w lutym 2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce: Nasze działania > Inne działania > PPNiP 1B.5/2 – v.finalna