Zachodniopomorscy rolnicy z uproszczonym dostępem do ujęć wody

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zachodniopomorskiego środowiska rolniczego wyraża zgodę na tymczasowy, uproszczony dostęp do ujęć wody w celach rolniczych. Z takim postulatem do dyrekcji RZGW zwróciła się Solidarność Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego, zwracając uwagę na poważny problem suszy glebowej w naszym województwie. 28 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne w tej sprawie, podczas którego dyskutowano o procedurach, koniecznych do złożenia wnioskach oraz szerszej współpracy pomiędzy rolnikami a PGW Wody Polskie.

      Uproszczona procedura została przedstawiona podczas spotkania władz Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Szczecinie z rolnikami zrzeszonymi w Solidarności Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego. Zgody będą wydawane po analizie wniosków złożonych przez rolników, ma się to odbywać w trybie przyspieszonym, by beneficjenci zdążyli skorzystać z uproszczonej procedury jeszcze w tym sezonie. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia kompletu dokumentów. Wydawane w tym trybie zgody będą obowiązywały do uzyskania właściwego pozwolenia wodnoprawnego, nie dłużej niż do zakończenia okresu wegetacyjnego w roku 2019. Pobór wody będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z cieków i akwenów wskazanych przez Zarządy Zlewni oraz Nadzory Wodne. Wnioski są już przyjmowane od zainteresowanych rolników. – To jest bardzo konkretna pomoc dla zachodniopomorskich rolników, którzy borykają się z problemem suszy. Zobowiązujemy się do tego, że wszystkie wnioski złożone przez rolników będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Najważniejsze jest sprawdzenie czy możliwe jest korzystanie z danego akwenu lub cieku, bez uszczerbków dla jego właściwości naturalnych. Udostępniamy wszelkie wody powierzchniowe płynące, ilość punktów poboru będzie odpowiednia do potrzeb rolników – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Po złożeniu wniosków do RZGW w Szczecinie drogą pisemną lub mailową, dokumenty przekazywane są do Działu Utrzymania, sprawdzone zostanie czy został złożony odpowiedni wniosek o pozwolenie wodnoprawne, co wymaga przygotowania operatu wodnego. Istotne jest także sprawdzenie w terenie możliwości technicznych zainstalowania mechanizmów pozwalających na korzystanie z wody. Okres wegetacyjny trwać będzie jeszcze przez kilka tygodni, zależało nam na tym, by rozpocząć działanie na rzecz rolników tak szybko jak to jest możliwe. Jesteśmy świadomi zjawiska suszy w naszym regionie, szczególnie na terenie np. powiatu myśliborskiego - dodaje dyrektor Duklanowski.

       Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez rolników, którzy przyjęli zaproszenie do siedziby Wód Polskich w Szczecinie. Dyskusja była bardzo konstruktywna, pojawiły się również wnioski by program kontynuowany był w kolejnych sezonach. Wprowadzenie uproszczonego dostępu do ujęć wody dla rolników ze względu na trudną sytuację hydrologiczną wcześniej z powodzeniem wprowadził między innymi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podczas środowego spotkania pomiędzy dyrektorem Markiem Duklanowskim, a Solidarnością Rolników Indywidualnych omówiono także kilka innych tematów istotnych dla zachodniopomorskiego rolnictwa, w które zaangażować się mogą Wody Polskie. Przedstawione zostały założenia Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy „Stop Suszy”, poruszony został także temat koniecznych inwestycji retencyjnych, które planowane są na najbliższe lata.

    

   Wzór wniosku o uproszczony dostęp do ujęć wody w celach rolniczych można pobrać klikając >TUTAJ<