Wody Polskie w Szczecinie objęły patronat nad kolejną edycją Wojewódzkiej Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej, która odbędzie się 13 grudnia . Olimpiada organizowana jest od 2011 roku przez Radę ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie wraz z Wydziałem nauk o Żywności i Rybactwa ZUT oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

     Celem olimpiady jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat amatorskiego połowu ryb, tematyki wędkarskiej, rybactwa oraz podnoszenie świadomości ekologicznej jak i propagowanie i zachęcanie młodzieży do wrażliwości ekologicznej, szczególnie wód.

     Olimpiada składa się z dwóch etapów. Na etapie szkolnym organizowany jest konkurs z wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dzięki któremu wyłaniani są najlepsi uczniowie, tworzący potem trzyosobowe grupy, które przechodzą do etapu drugiego. Finał odbywa się na wydziale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

     -  Nic nie wiążę się bardziej z wodami niż zainteresowanie ichtiologią i roślinnością wodną. Olimpiada ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów o największej wiedzy ichtiologicznej. Z roku na rok widać jak młodzież coraz bardziej zafascynowana jest nowinkami technicznymi związanymi z połowem. Poziom jest coraz wyższy i coraz trudniej nam wybrać zwycięzców – przyznaje organizator olimpiady Adam Tański.

     Imprezie towarzyszą dodatkowe atrakcje, między innymi zwiedzanie muzeum ichtiologicznego, prelekcje związane z  życiem ichtiologicznym i biologią oraz zwiedzanie sal akwaryjnych z żywymi okazami ryb słodko i słonowodnych.

    Dla każdego z uczestników Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

 

OLIMPIADA 2019 scaled