Zgodnie z art. 89. ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. 2021r., poz. 2233 t.j.), informuję o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za rok 2021 oraz przesłania jej do PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w wersji papierowej  oraz edytowalnej wersji elektronicznej (drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - do dnia 28 lutego 2022 r.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji KPOŚK). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2021 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stronie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2021.html

Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzoną przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej PGW WP KZGW oraz RZGW w Szczecinie pod adresami:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych lub http://szczecin.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Jednocześnie informuję, iż wzór sprawozdania wraz z klauzulą RODO zostały przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe sekretariatów gmin oraz osób, które zajmowały się KPOŚK.

Niezależnie od powyższego, informuję że wersja papierowa ankiety wraz z pismem przewodnim powinna być podpisana przez włodarza miasta lub gminy, natomiast edytowalna wersja elektroniczna przesłana drogą mailową ze służbowych adresów pracowników urzędu miasta lub gminy zajmujących się tematem KPOŚK.

W przypadku pytań dotyczących sprawozdania proszę o kontakt z:

Panią Agnieszką Pszczółkowską PGW WP RZGW Szczecin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 91 44 11 218