18 marca w Barzkowicach odbyła się konferencja rybacka organizowana przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas kilkugodzinnego spotkania z ekspertami dyskutowano o rybactwie, rybołówstwie, przetwórstwie, ale i obwodach wędkarskich czy o tym, jak wyglądają przepisy w tym zakresie. Na konferencji prezentowała się silna reprezentacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, która podejmowała przedmiotowy temat z punktu widzenia naukowego. Sprawy administracyjne referowali przedstawiciele Wód Polskich w Szczecinie.

   Na miejscu obecni byli przedstawiciele Wód Polskich w Szczecinie, ale i osoby z Zarządu Zlewni w Stargardzie i Koszalinie. Prezentacja przedstawiona gościom konferencji dotyczyła kontroli zarybień na obszarach należących do administracji PGW WP. Prelegentem był Tomasz Kaczmarek, z Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód.

 Obwody rybackie w liczbach:

Wody Polskie posiadają 270 obwodów rybackich, znacząca większość z nich yużytkowana jest przez dzierżawców i użytkowników zewnętrznych. Posiadamy również 38 wolnych obwodów rybackich, przeznaczonych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Kontrola zarybień w 2021 r.

  • łączna ilość zawiadomień o zarybieniach wyniosła 489
  • przeprowadziliśmy 116 kontroli zarybień
  • tylko jedna kontrola budziła zastrzeżenia

Podczas prezentacji zaprezentowano również sposoby zarybiania oraz to, jakimi gatunkami ryb m.in. sandaczem, węgorzem szklistym czy kleniem zarybiano w ostatnim czasie akweny administrowane przez Wody Polskie.