Wody Polskie przygotowują się do realizacji ważnych inwestycji z punktu widzenia poprawy żeglowności Odry oraz m.in. polsko-niemieckiej akcji lodołamania. W rozmowach wziął udział m.in. dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski.

W  Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Wód Polskich z niemiecką delegacją z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. Tematem dyskusji pomiędzy stronami były inwestycje podejmowane przez Wody Polskie, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie żeglugi po obu stronach Odry. Dyskutowaliśmy o możliwej partycypacji strony niemieckiej w realizacji inwestycji takich jak np. bagrowanie Jeziora Dąbie czy inwestycji zapewniających żeglugę statkami rzeczno-morskimi przez przekop Klucz - Ustowo. Wspomniane zadania w szeroki sposób usprawnią transport śródlądowy z którego korzysta również gospodarka niemiecka. Przewodniczącą delegacji ze strony niemieckiej była Pani Gesa Schwoon, a ze strony polskiej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski.