Trwa sezon wykoszeniowy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy pomocy Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych prowadzi prace mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu cieków wodnych.

   W ostatnich dniach prace wykoszeniowe na cieku Bukowa w Szczecinie wykonał Nadzór Wodny w Szczecinie. Prace na rzece w km 0+000 – 13+420 są wykonywane w ramach całorocznej obsługi cieku. Obejmują one usuwanie śmieci, zatorów i tam bobrowych oraz kontrole drożności przepustów po każdorazowych ulewnych opadach deszczu.  

   Do końca bieżącego miesiąca przewidziane są również w ramach niniejszej obsługi prace związane z wykoszeniem skarp na cieku z odłożeniem pokosu powyżej skarpy w km 5+000 -13+420, a w km od 6+100 do 7+200 prace dodatkowo obejmują wygrabienie i wywiezienie skoszonego porostu.

 

Agnieszka Jędrych

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zraząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

20190619 205904 1

20190625 155145 1