Szanowni Państwo,

   Wody Polskie w Szczecinie w miniony weekend zostały zaalarmowane przez wędkarzy ze Szczecina o niebezpiecznie wyglądającym zrzucie ścieków komunalnych do Odry na wysokości ul. Zapadłej. Uwrażliwieni na takie działania, mając na uwadze do jak wielkich strat w środowisku może doprowadzić zrzut nieczystości do rzeki, podjęliśmy natychmiastowe działania mające na celu wyjaśnienie z jakiego powodu doszło do zdarzenia. Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy usprawiedliwienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Miejska spółka zapewnia, że wydarzenie miało charakter incydentalny i jest pozwolenie wodno-prawne na takie działania. Dementujemy tę informację.

     ZWiK w Szczecinie posiadał udzielone pozwolenia wodnoprawne na:

  1. wprowadzanie w okresie deszczowym ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej pompowni Grabów Dolny Brzeg udzielone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2006 r, znak: SR-Ś-1/6811/4-8/06, które było ważne do 31 grudnia 2015 r.
  2. wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kolumba do Odry Zachodniej oraz z rejonu ulic Nadodrzańska i Zapadła udzielone przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r., znak: WGKioŚ.II.GK-6210/41-1/06, które było ważne do 16 października 2016 r.

    W piśmie wyjaśniającym, które wpłynęło do ZZ-Szczecin 6 lipca br. uzyskaliśmy odpowiedź od Dyrektora Technicznego ZWiK-u o tym, że przedsiębiorstwo prowadzi działania mające na celu opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń dla w/w wylotów przelewów burzowych.

   Decyzją Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie Marka Duklanowskiego podjęto decyzję o pilnej kontroli gospodarowania wodami w szczecińskim ZWiK. Sprawa jest traktowana przez naszą instytucję priorytetowo.