W dniu 20 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano umowę na realizację robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Chlewice oraz na odcinkach Marwice-Krajnik i Mniszki-Gryfino.

DSC06991

          W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót została wybrana firma ETP S.A. z Katowic. Jej przedstawiciele – Wiceprezes Zarządu Pan Leszek Magiera oraz Dyrektor hydrotechniki i konstrukcji Pan Artur Kaczyński wraz z Dyrektorem PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, Panem Markiem Duklanowskim, w ostatni czwartek złożyli podpisy pod dokumentami kontraktowymi.

          W ramach Kontraktu, za ponad 19 mln złotych, na terenie Województwa  Zachodniopomorskiego realizowane będą roboty w trzech lokalizacjach. W Chlewicach nad rzeką Myślą dokończony zostanie wał przeciwpowodziowy biegnący dookoła miejscowości, który będzie chronił mieszkańców i ich dobytek przed wezbraniami w Myśli i w pobliskiej Odrze. Zakres robót obejmuje m in. rekultywację obsiewu traw na wale, remont odcinka drogi publicznej w rejonie mostu na Myśli oraz dostawę i montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych. Zostaną także wykonane przejazdy i przepędy przez wał, które ułatwią życie mieszkańcom Chlewic poprzez zapewnienie rolnikom dostępu do okolicznych pół i łąk. Wykonana zostanie także infrastruktura wałowa w postaci ogrodzenia i szlabanów, które zabezpieczą wał przed uszkodzeniami ze strony zwierząt gospodarskich.

          Roboty na odcinkach wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry Wschodniej w rejonie miejscowości Marwice-Krajnik oraz Mniszki-Gryfino obejmują w głównej części modernizację istniejących obwałowań poprzez wykonanie w nich przegród przeciwfiltracyjnych. Przegrody te, o łącznej długości ponad 5,5 km, pozwolą na uszczelnienie wałów i znaczące ograniczenie filtracji wody w momencie powodzi, co zabezpieczy wały przed rozmyciem i przerwaniem. Zostaną także wykonane roboty związane z nadbudową wałów do niezbędnej wysokości, obsiewem ich trawą oraz zagospodarowaniem terenu.

DSC07113

         Całość zadania realizowana jest w ramach Kontraktu „1A.4 Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino”, stanowiącego element prowadzonego przez Wody Polski Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW), finansowanego ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

         Wykonanie opisanych robót pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów Dolnej Odry oraz w znaczącej mierze ograniczy straty jakie społeczeństwo mogłoby ponieść w przypadku wystąpienia powodzi w przyszłości.