Sytuacja Jeziora Jamno. Działania Wód Polskich

    Po zgłoszeniu o zanieczyszczeniu Jeziora Jamno sprawą natychmiast zajął się Zarząd Zalewni w Koszalinie oraz Centrum Operacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Za zanieczyszczenie odpowiada materia organiczna spowodowana rozkwitem sinic. Jezioro Jamno jest płytkim jeziorem przybrzeżnym o relatywnie dużej powierzchni (9 miejsce pod względem powierzchni w kraju) narażonym na silną eutrofizację wskutek otoczenia przez obszary uprawne oraz niewielkiego napływu wody, przy czym największy dopływ Dzierżęcinka niesie ze sobą zanieczyszczenia w postaci oczyszczonych ścieków ze 100-tysięcznego Koszalina. W sytuacjach wyższej temperatury powietrza i dużego nasłonecznienia niosących ze sobą wzrost temperatury wody oraz zmniejszenie jej nasycenia tlenem dochodzi w jeziorze do cyklicznego i częstego rozwoju cyjanobakterii – wyjaśnia Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.  Aktualnie RZGW w Szczecinie prowadzi działania zmierzające do umożliwienia sterowalności wrót sztormowych oraz przywrócenia wcześniejszych naturalnych wlewów wody morskiej. Działania te powinny ograniczyć, a być może całkowicie wyeliminować w przyszłości niepożądane sytuacje w postaci zakwitu sinic.

     W opinii przedstawicieli Zarządu Zlewni w Koszalinie omawiana sytuacja dotycząca Jeziora Jamno mogła być efektem punktowego zanieczyszczenia. W trybie interwencyjnym zostało ono zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rewitalizacja Jeziora Jamno jednym z priorytetów Wód Polskich.

     Czas pandemii koronawirusa, to czas, kiedy wiele spraw proceduralnych uległo opóźnieniu. Jest to przyczyna niezależna od Wód Polskich oraz od wykonawcy, który wygrał przetarg na przygotowanie wariantu naprawczego dla Jeziora Jamno. Wody Polskie pozostają w bieżącym kontakcie z wykonawcą i prace postępują, choć ich tempo z oczywistych powodów jest wolniejsze niż byłoby, gdyby pandemia nie miała miejsca. Wszystkich mieszkańców regionu zaangażowanych w rewitalizację tego miejsca zapewniamy, że Wody Polskie robią wszystko co możliwe, żeby prace przebiegały zgodnie z przedstawionym kilka miesięcy temu harmonogramem.

    - W chwili obecnej jesteśmy w fazie zlecania operatu wodnoprawnego na przebudowę wrót. Burmistrz Mielna wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obie decyzja, tzn. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę wrót przeciwsztormowych jak i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia są wymaganymi załącznikami do wniosku o pozwolenie na budowę złożonego u Wojewody Zachodniopomorskiego – wyjaśnia Dariusz Tkacz, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie.