Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie niniejszym informuje, że dnia 8 czerwca 2020 r. odbyło się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, na którym przedstawione były informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Nagranie z webinarium dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://swecogroup.wistia.com/medias/6kqzmquqeu