Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od wielu miesięcy przygotowuje się do walki z suszą. Zmiany klimatu są od wielu sezonów odczuwalne i niwelowanie ich konsekwencji wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej strategii. Polega ona na dwóch filarach – inwestycjach oraz działaniach edukacyjnych. Wody Polskie w naszym regionie prowadzić będą program inwestycyjny, który obejmie głównie Zarząd Zlewni w Gryficach. Działania edukacyjne i społeczne będą miały miejsce na terenie całego regionu. Będziemy zachęcać mieszkańców do oszczędzania wody, tzw. „łapania deszczówki” czy sadzenia łąk kwietnych, które nie tylko doskonale wyglądają, ale i również zatrzymują wodę w glebie. Gościem wtorkowego wydania audycji „Radio Szczecin na wieczór” był Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Tematem była właśnie walka ze zjawiskiem suszy.

       Przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy to priorytetowe działania podejmowane przez Wody Polskie. Ważna jest również prewencja i edukacja. Ostatnie lata przynoszą widoczne zmiany klimatu. Prognozy zwiastują, że najbliższy sezon letni i wiosenny może przynieść suszę jeszcze większą niż w latach ubiegłych. Jak mówił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski podczas audycji Radia Szczecin podejmujemy bieżące działania, wyprzedzając zjawiska atmosferyczne: - Cały czas pracujemy. Codziennie odbywają się wideokonferencje i rozmowy na temat suszy. W tych miejscach w których stan techniczny pozwala na uruchomienie urządzeń hydrotechnicznych to zostanie zrobione, ale i mówimy o miejscach gdzie jest konsensus społeczny np. w środowiskach rolniczych, bo nie zawsze woda jest potrzebna w takiej ilości, nie wjedziemy przecież maszyną na pole, które jest pod wodą. Każda uprawa wymaga innych okresów nawodnienia, uzgadniamy to i program pilotażowy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach stanowi pewien wzór, mamy przygotowany polder łąkowy na którym prowadzić będziemy działania mające na celu piętrzenie wody. Będzie to duży krok w skali całego kraju, bo to początek działania w ramach programu „Stop suszy” pod kątem inwestycyjnym – mówi dyrektor Marek Duklanowski.

   - To nie jest proces „na pstryknięcie palcami”, to musi trwać latami żebyśmy przywrócili równowagę retencyjną. Musimy budzić świadomość społeczną, że wodę należy oszczędzać. Zaczynamy od łąk kwietnych, które będą zastępować trawniki. Łąki zatrzymują wodę, cieszy oko i nie wymaga tak częstego podlewania jak np. trawnik. Projekt duży budowy zbiorników retencyjnych realizował Gdańsk czy Bydgoszcz, trwają rozmowy z władzami naszego miasta– mówi dyrektor Duklanowski.

PEŁNA AUDYCJA: http://radioszczecin.pl/276,8773,susza-juz-widoczna-na-polach