PGW WP – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, iż celem zachowania zasady jawności otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert poprzez transmisję online.

W tym celu, w okresie od 31 marca 2020r. do 31 maja 2020r. udostępniony zostanie każdorazowo link do transmisji z otwarcia ofert. Link zostanie udostępniony na stronie http://szczecin.wody.gov.pl/, przy poszczególnych postępowaniach, których otwarcie realizowane będzie w okresie ograniczonego kontaktu, wynikającego z zagrożenia epidemicznego.

Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem UZP opublikowanym pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Sprostowanie:

Termin zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.