Niebieski Korytarz Regi coraz bardziej ekologiczny. Założenia projektu zaprezentowaliśmy na konferencji w Trójmieście

     Na początku marca w Gdańsku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Morski w Gdyni w ramach Projektu RETROUT mające na celu podjęcie dyskusji i wymianę doświadczeń oraz opinii związanych z projektami poprawy migracji ryb a także znalezienie sposobów na ich skuteczną implementację.

Rzeka Rega zmienia się nie do poznania

      W spotkaniu z ramienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wziął udział Wojciech Leszczyński z Zarządu Zlewni w Gryficach przedstawiając najistotniejsze zagadnienia związane z realizowaną przez RZGW Szczecin inwestycją LIFE+ pod nazwą „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. - Najważniejszym celem realizowanego projektu jest udrożnienie koryta rzeki Regi oraz jej dopływów poprzez zniwelowanie zabudowy poprzecznej rzek.  Główne założenia projektu obejmują między innymi budowę 23 sztuk przepławek na rzekach Rega, Dobra, Piaskowa, Gardominka, Ukleja, Brzeźnicka Węgorza, Łoźnica, Stara Rega, aby udrożnić rzekę Regę i jej dopływy poprzez wykonanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na gatunki migrujące co umożliwi migrację ryb dwuśrodowiskowych oraz innych organizmów wodnych czy budowę sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych o powierzchni 12 125 m² - mówi Wojciech Leszczyński, kierownik projektu.

    W ramach projektu prowadzona będzie ocena stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi, bieżący monitoring przyrodniczy.

„Wymiana informacji i doświadczeń” – konferencja w Gdańsku to przykład jak powinno się dyskutować o rewitalizacji cieków

       W spotkaniu w Trójmieście wzięli udział również m.in. przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gminy Reda, Parku Krajobrazowego Doliny Słupi oraz Słowińskiego Parku Narodowego.  Wymiana informacji i doświadczeń miała na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami zajmującymi się poprawą stanu zasobów ichtiofauny obszaru przylegającego do Morza Bałtyckiego, w tym między innymi likwidacją barier migracyjnych i poprawą funkcjonowania korytarzy ekologicznych rzek.

     - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach podjętych działań na przełomie 2018-2019 roku dokonało budowy 4 przepławek dla ryb w miejscowościach Gryfice na rzece Redze, Łobez na rzece Łoźnica, Brzeźniak na rzece Brzeźnicka Węgorza oraz Pęczerzyński  Młyn na rzece Stara Rega. Ponadto wykonano 8,5 tys. m2 powierzchni obszarów tarłowych dla ryb łososiowatych w miejscowościach Trzebiatów i Gryfice. Wszystkie podjęte i realizowane działania mają na celu odtworzenie szlaków migracji ryb łososiowatych (łosoś i troć) w zlewni rzeki Regi i basenie Morza Bałtyckiego – mówi Wojciech Leszczyński. Prezentacja przygotowana przez Wody Polskie zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, a dyskusja na temat przywracania warunków naturalnych rzece Redze odbywała się także po prezentacji.

 

 

Wody Polskie Przepławka Brzeźnicka Węgorza Brzeźniak

 

 

Wody Polskie Przepławka Łoźnica Łobez

 

 

Wody Polskie Rega Gryfice