Wprowadzenie wariantu naprawczego sytuacji na Jeziorze Jamno, a następnie realizacja wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim to jedno z najważniejszych i największych wyzwań z jakimi mierzyć się będzie w najbliższych latach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prace przygotowujące do realizacji zadania postępują. Poznaliśmy już koncepcje przygotowane dla Wód Polskich przez firmę Energa Invest, wprowadzanie wariantu naprawczego będzie mieć miejsce w roku 2020, a docelowa opcja przebudowy wrót sztormowych konsultowana będzie z zainteresowanymi podmiotami już na początku grudnia.

      Aktywne działanie Wód Polskich w temacie Jeziora Jamno i odbudowywanie jego potencjału to jedno z zadań jakie wyznaczyła sobie nasza instytucja od początku istnienia w 2018 roku. O złym stanie akwenu informowani byliśmy na bieżąco przez zaangażowane organizacje ekologiczne oraz samorząd. Decyzja o przebudowie wrót sztormowych zapadła bardzo szybko i podzielona została na dwa etapy: wariant naprawczy i wariant docelowy.  W przedmiotowej koncepcji przebudowy węzła wodnego skupiono się na możliwości usunięcia lub przynajmniej znaczącego załagodzenia następujących problemów związanych z jego obecnym funkcjonowaniem. Mowa np. o braku skutecznej i w pełni kontrolowanej regulacji stanów wody w jeziorze Jamno przy niskich i wysokich stanach ekstremalnych, przywróceniu możliwości wymiany wody morskiej i wody z jeziora, czy przywróceniu możliwości migracji organizmów dwuśrodowiskowych między jeziorem a morzem.

     Podczas najbliższych konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Jeziora Jamno zaprezentowany zostanie wariant naprawczy oraz poddane konsultacjom zostaną trzy propozycje przygotowane przez firmę Energa Invest. Na podstawie opinii uczestników oraz po późniejszych analizach wykonawczych wybrana zostanie koncepcja, która zapewni najlepsze funkcjonowanie akwenu z punktu widzenia ekologicznego, przeciwpowodziowego, gospodarczego oraz turystyczno-rekreacyjnego.

    Wariant nr 1, przewiduje:

– przebudowę konstrukcji istniejących wrót sztormowych,

– wykorzystanie zabudowy wykonanej w wariancie naprawczym do budowy śluzy żeglownej i przepławki szczelinowej dla ryb,

– montaż zautomatyzowanego systemu obsługi zasuw wykonanych w wariancie naprawczym,

– na wschodnim brzegu kanału wykonanie przepompowni do okresowej regulacji poziomu wód,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– na wylocie kanału do morza budowę kierownic z palisad drewnianych.

   Wariant nr 2, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu morskiego wraz z infrastrukturą,

– portu wewnętrznego wraz z infrastrukturą,

– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,

– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

    Wariant nr 3, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu pełnomorskiego wraz z infrastrukturą,

– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,

– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora z awanportem,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

 

   Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

  3 grudnia 2019 r. (wtorek) w sali nr 190 na I piętrze Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34

  7 grudnia 2019 r. (sobota) w sali konferencyjnej ROYAL PARK Hotel & Spa w Mielnie, ul. Wakacyjna 6

       Spotkania mają charakter otwarty, co oznacza że może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany. Oba spotkania będą miały taki sam przebieg i zostaną na nich przedstawione te same informacje nt. rozwiązań koncepcyjnych.

       Wcześniejsza rejestracja jest nieobowiązkowa, jednak w celu ułatwienia organizacji spotkania prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wysyłanie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wiadomości zawierającej: Imię i Nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji (opcjonalnie), stanowisko (opcjonalnie), adres e-mail lub adres korespondencyjny (opcjonalne, jednak niezbędne do indywidualnego poinformowania o wyniku konsultacji).  W tytule wiadomości prosimy wpisać, w którym spotkaniu chcą Państwo uczestniczyć: „Konsultacje Koszalin” lub „Konsultacje Mielno”.

 

Program spotkań konsultacyjnych:

10:00 – 10:50  Obowiązkowa rejestracja uczestników
11:00 – 11:10  Otwarcie spotkania
11:10 – 11:20  Sposób zgłaszania uwag i rozstrzygnięcia konsultacji
11:20 – 11:30  Zakres prac koncepcyjnych
11:30 – 11:50  Wariant naprawczy
11:50 – 12:10  Wariant 1
12:10 – 12:30  Wariant 2
12:30 – 12:50  Wariant 3
12:50 – 13:10  Przerwa kawowa
13:10 – 14:40  Dyskusja z udziałem projektantów Energa Invest oraz ekspertów:

dr hab. Roman Cieśliński prof. UG (Kierownik Katedry Hydrologii)

dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW (Kierownik Katedry Hydrobiologii)

dr inż. Piotr Szmytkiewicz (Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN)

14:40 – 15:00  Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Michał Kaczmarek

Rzecznik prasowy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

RZGW Wariant 1

RZGW Wariant 2

 

RZGW Wariant naprawczy

 

RZGW Wariant 3