Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Wód Polskich w Szczecinie odwiedził kolejne placówki oświatowe. Tym razem z informacjami dotyczącymi  ekologii wody mogli zapoznać się wychowankowie Środowiskowej Placówki Szkolno-Wychowawczej nr 1 przy ulicy Koszalińskiej 13 w Szczecinie oraz Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 

      Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest i jak wygląda woda, w jakich stanach skupienia występuje i jakie czynniki na to wpływają, jak również o jej niezbędności dla środowiska. Z chęcią obejrzały film o obiegu wody w przyrodzie i o tym, skąd się ona bierze. Porozmawialiśmy również o suszy i powodzi, o przyczynach, które wpływają na ich wywołanie a po wspólnej „burzy mózgów” wspólnie znaleźliśmy rozwiązania, które im zapobiegają. Mimo swojego młodego wieku dzieci wykazały się skrupulatną wiedzą na temat występowania wody i zbiorników wodnych w ich najbliższym środowisku a także podzieliły się pomysłami w kwestii oszczędzania wody. Poza teorią znalazł się również czas na tematyczne kolorowanki i własnoręcznie zrobiony filtr wodny. Za dzielny udział w zajęciach każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek, a nasz zespół podziękowania, które skutecznie mobilizują nas do dalszych działań.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie