Postępują prace przy budowie dwóch lodołamaczy liniowych, które w przyszłym roku zasilą flotę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kilka dni temu odbyło się palenie blach, co można nazwać początkiem realizacji fizycznej zadania. Lodołamacze – według harmonogramu – trafią do Szczecina latem przyszłego roku. – Jest to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pozwoli nam ona na znaczne odmłodzenie floty, która rokrocznie bierze udział w polsko-niemieckiej akcji lodołamania. To ważny czynnik w spełnianiu naszego statutowego zadania, czyli ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Palenie blach dla jednostki pływającej jest jak wbudowanie kamienia węgielnego

     - Rozpoczęliśmy tzw. cięcie blach. Mamy gotową dokumentację kadłubową, która umożliwia nam przygotowanie rysunków warsztatowych na podstawie których, przy wykorzystaniu komputerowo sterowanych plazmowych urządzeń do cięcia blach wycinane są poszczególne elementy poszycia, kadłuba i wzmocnień, które w następnej kolejności będą scalane tworząc kształt docelowy lodołamacza - mówi Wojciech Grześkowiak, inżynier kontraktu z ramienia Polskiego Rejestru Statków. Specjaliści palenie blach porównują do wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycje. Przy budowie jednostki pływającej to proces rozpoczynający fizyczną budowę statku: - Potencjał wykonawcy pozwala nam oczekiwać, że zadanie zostanie wykonane w terminie. Proces palenia blach jest w pełni zautomatyzowany, urządzenia przetwarzają rysunki produkcyjne do postaci cyfrowej, a następnie przy pomocy palników wycinają z arkuszy blachy odpowiednie elementy. Optymalizacja materiałów jest na bardzo wysokim poziomie. Efektywność jest osiągana na poziomie ponad 90% więc materiał odpadowy jest bardzo niewielki – dodaje inżynier kontraktu.

   Cięcie blach to jeden z najważniejszych etapów budowy lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, otwiera on perspektywę realizacji kolejnych działań z przygotowanego wcześniej harmonogramu: - Równolegle z paleniem blach, gdy otrzymamy pierwsze elementy do składania, rozpoczniemy budowę konstrukcji kadłubów tych jednostek. Kolejne ważne etapy to dostawa podstawowych elementów wyposażenia lodołamacza jak silniki, linia wału, przekładnia, to będzie serce lodołamacza, które będzie dawać jednostce pływającej możliwość poruszania się – mówi Wojciech Grześkowiak. Lodołamacze liniowe budowane dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie będą jednymi z najbardziej nowoczesnych jednostek tego typu w Polsce. Budowane są według najnowszych standardów nawigacyjnych, a ich siła pozwoli na efektywniejsze prowadzenie akcji lodowych.

Nowa flota lodołamaczy przystosowana będzie m.in. do obecnych warunków atmosferycznych

    Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w szczecinie budowa nowych lodołamaczy to inwestycja bardzo oczekiwana. Zasilą one flotę RZGW przed polsko-niemiecką akcją lodołamania w sezonie 2020/2021. – Zakończenie projektu to sierpień przyszłego roku, wówczas dwa bliźniacze lodołamacze liniowe zostaną zwodowane, a następnie przepłyną do siedziby obiektu hydrotechnicznego w Podjuchach. Dzięki tej inwestycji na emeryturę przejdą dwie bardzo wysłużone jednostki: Świstak, czyli rocznik 1969 oraz Ogar rocznik 1970. Nowe jednostki będą na pewno przełomem dla prowadzenia akcji lodołamania na Szczecińskim Węźle Wodnym i granicznym odcinku Odry. Ich masa będzie mniejsza, co powoduje zmniejszenie zanurzenia, a jest to bardzo istotne biorąc pod uwagę np. głębokość jeziora Dąbie czy niżówki, które występują na Odrze. Dostosowujemy się więc do warunków nawigacyjnych – dodaje Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Szczecin.

  Wartość kontraktu na budowę dwóch lodołamaczy to 30,25 mln zł. Ich zakup współfinansowany jest z unijnych środków Funduszu Spójności w ramach zadania „Kontynuacja budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”. Inwestycję realizuje Stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska.

film 1

film 2

film 3