W ubiegłym tygodniu Wody Polskie oraz Akademia Morska w Szczecinie podpisały porozumienie o współpracy, polegające m.in. na programie staży i praktyk, które umożliwiają studentom morskiej uczelni wyższej przyglądanie się oraz aktywny udział w pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Zarządów Zlewni. W poniedziałek (28.10.2019) naszą siedzibę odwiedziła pierwsza grupa studentów. Wzięli oni udział w spotkaniu z pracownikami RZGW oraz udali się w rejs statkiem badawczym należącym do floty naszej instytucji. Jeżeli studenci wyrażą zainteresowanie mogą odbywać w Wodach Polskich praktyki długoterminowe, a wcześniejsze doświadczenia pokazują, że mogą także liczyć na propozycję stałej pracy.

Studenci w Wodach Polskich. Najpierw na lądzie, potem na jednostkach pływających

        - Na spotkaniu dydaktycznym w  Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie przedstawiliśmy studentom charakter pracy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Można było się dowiedzieć w jaki sposób oraz dlaczego oznakowywane są śródlądowe drogi wodne, a następnie sprawdzić zdobytą wiedzę podczas odbytego rejsu po szczecińskim węźle wodnym. Studenci mogli również poznać od kuchni proces prowadzenia polsko niemieckiej akcji lodołamania, która jest głównym zadaniem ochrony przeciwpowodziowej – mówi Michał Zaorski z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Szczecin.  -  Zdobyta wiedza podczas toku studiów w szkolnej ławie może być w znakomity sposób skonfrontowana oraz wykorzystana w realnej pracy. W nawiązaniu do profilu kształcenia grupy studentów jakim jest hydrografia, podczas prezentacji skupiliśmy się również na tej dziedzinie nauki, prezentując jej praktyczne wykorzystanie w identyfikacji przeszkód podwodnych, wyznaczania głębokości oraz dalszej interpretacji wyników, wszystko to z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oraz zaawansowanych urządzeń pomiarowych – dodaje Michał Zaorski. Studenci wykazali duże zainteresowanie działalnością Wód Polskich i wielu zadeklarowało chęć współpracy oraz obecności np. podczas akcji lodołamania, do której obecnie się przygotowujemy.

„Chętnie będziemy angażować studentów i absolwentów Akademii Morskiej w rozmaite dziedziny działania naszej instytucji”

    Obecność studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w Wodach Polskich to efekt porozumienia o współpracy, które zostało podpisane w ubiegłym tygodniu. Inicjatywa zacieśnienia współpracy to inicjatywa obu instytucji, współpraca będzie mieć charakter kadrowy, ale i naukowy: - Chętnie będziemy angażować studentów i absolwentów Akademii Morskiej w takie dziedziny działania naszej instytucji jak pomiary hydrotechniczne czy kierowanie jednostkami, które służą oznakowaniu toru wodnego czy akcji lodołamania. Jesteśmy także inwestorem przy realizacji inwestycji poprawiających żeglugę, retencję czy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jestem przekonany, że to dobry kierunek rozwoju kariery dla młodych ludzi, jesteśmy rzetelnym pracodawcą, który oferuje gwarancje dobrej i perspektywicznej pracy – dodaje dyrektor Duklanowski.

    Umowa o współpracy perspektywicznie jest również oceniana przez Akademię Morską w Szczecinie: - Zakres współpracy między naszymi instytucjami jest dość szeroki, zarówno w aspekcie naukowym jak i edukacyjnym. Nasze drogi śródlądowe są w fazie rozwoju więc tych zagadnień nad którymi możemy pracować jest wiele. Będziemy dostarczać kadry, które będą wspierać rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej, ale będziemy także aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania tej drogi, będziemy proponować rozwiązania techniczne i innowacyjne propozycje wymiarowania śródlądowych dróg wodnych – mówi dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie.