Trwa kontynuacja prac nad odzyskaniem przez rzekę Regę ekologicznego i turystycznego potencjału. Zadanie jest dofinansowane z programu „Life+”. Obecnie trwają prace związane z budową miejsc tarłowych dla ryb łososiowatych, co w połączeniu w wybudowanymi i planowanymi przepławkami daje spójną infrastrukturę, która pomaga w przywróceniu równowagi ekologicznej oraz fauny i flory cieków na terenie Gryfic. – Rega ożyje i znów będzie rzeką bioróżnorodną. Zależy nam na szerokim zarybieniu rzeki, stąd budowa tarlisk i przepławek. Od powodzenia naszego projektu zależy czy będziemy mieli rzekę pełną ryb, która będzie stawiana za wzór rewitalizacji – mówią pracownicy Zarządu Zlewni w Gryficach.

      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kontynuują prace związane z „Budową niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Projekt realizowany jest we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach instrumentu finansowego LIFE + z 95% dofinansowaniem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego całkowita wartość wyniesie ponad 20 mln zł.

      Obecnie trwają prace związane z budową sztucznych naturo podobnych miejsc tarłowych dla ryb łososiowatych.  Rozpoczęto prace związane z budową tarlisk na rzece Redze w miejscowości Gryfice. Zadanie jest warte ponad milion złotych. W ramach zawartej umowy przewidziano do budowy łącznie 6 miejsc tarłowych, z czego pięć jest już w fazie realizacji w miejscowości Trzebiatów.  Jest to kluczowy element Projektu, którego skutki ekologiczne będą bezpośrednio oddziaływały na miasta Gryfice i Trzebiatów a także całą zlewnię rzeki Regi.

  

    Postęp prac jest na bieżąco monitorowany przez Zespół Zarządu Zlewni w Gryficach.

 

DSC02782

ZZ Gryfice