Szczecin był ósmym miastem na trasie konsultacji społecznych „Stop suszy”. Wydarzenie odbyło się 8 października i zgromadziło kilkadziesiąt osób zainteresowanych informacjami o planowanych inwestycjach w województwie zachodniopomorskim. - Program „Stop suszy” jest gotowy, ale zależy nam żeby został on poddany szerokim konsultacjom społecznym – mówił Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich. Konsultacje otworzył Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Minister Gróbarczyk: „ Poprawimy poziom retencji z 6,5% do 15%”

    Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że miniony sezon to jeden z najtrudniejszych czasów dla rolników, czego powodem była właśnie susza. Wieloletnie zaniedbania inwestycji retencyjnych i melioracyjnych doprowadziły do sytuacji krytycznej w wielu regionach, stad też rozbudowany projekt poprawy retencji, który będzie realizowany przez PGW Wody Polskie: - Susza ma wpływ na zasoby wody pitnej i użytkowej oraz na zasoby wód powierzchownych czy na kondycję żeglugi śródlądowej czy turystyki. Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu programu, który będzie  przeciwdziałał skutkom suszy, jest to Program Rozwoju Retencji. Jest to program, który dotyczy różnych obszarów Polski, bo w każdym regionie występują różne problemy, a rozwiązania nie zawsze są identyczne – mówił w Szczecinie Minister Marek Gróbarczyk.  Program Rozwoju Retencji w województwie zachodniopomorskim zakłada w początkowym etapie około 7 inwestycji. Finansowanie realizacji zadań jest zaplanowane na najbliższe lata. Celem całego projektu jest zwiększenie retencjonowania wody z obecnych 6,5% do docelowych 15%

DSC02630

Sytuacja w województwie zachodniopomorskim musi ulec poprawie

   Program „Stop suszy” w założeniach ma być programem kompleksowym, obejmującym zarówno inwestycje infrastrukturalne sprzyjające poprawie retencji, ale duży nacisk położony jest także na działania społeczne i edukacyjne zachęcające do większej troski o wodę i środowisko naturalne.

    - Program został już przygotowany, ale zawsze jest tak, że można coś dodać, coś odjąć lub coś zmienić. Stąd idea bardzo szerokich konsultacji społecznych, które odbędą się w 15 miastach w Polsce. Projekt zostanie przygotowany kompleksowo na początku przyszłego roku i zostanie przedłożony do akceptacji Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Województwo Zachodniopomorskie jest specyficzne, jak każdy region, straty na skutek suszy w tym regionie to ponad 320 milionów złotych, jest tutaj dość słaby dostęp do wody pitnej, słabszy poziom retencji. Będziemy więc robić wszystko, by tę sytuację poprawić – mówił Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca.

    Głos podczas konferencji zabrał również dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski: - Rozmawiamy na temat pojedynczych jezior, których przez suszę moglibyśmy nie poznać patrząc na zdjęcia z przeszłości. Rozmawiamy na temat Tywy, Słubi, na temat Iny oraz innych rzek, które są dotknięte przez to zjawisko. Wody musi być więcej, zarówno w rzekach jak i w gospodarstwach domowych, to jest ten moment kiedy musimy się skupić na tym, by edukować mieszkańców, ale i by prowadzić zadania, które sprawią, że woda nie będzie marnowana – mówił dyrektor Duklanowski.

    Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem obecnych na sali gości. 9 sierpnia spotkanie w ramach programu „Stop suszy” odbędzie się w innej miejscowości województwa zachodniopomorskiego – w Koszalinie.