Po wielu rozmowach i przeprowadzonych konsultacjach społecznych mamy przełom w prawie jeziora Jamno. Podczas konferencji prasowej w Mielnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk wraz z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą ogłosili wyłonionego w przetargu wykonawcę inwestycji oraz pokazali podpisaną umowę. Wykonawcą została firma Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Pierwsze prace projektowe mają rozpocząć się już na początku przyszłego roku, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszego wariantu przebudowy, jednego z trzech przewidzianych w wielowariantowej koncepcji.

   - W pierwszej kolejności zakładamy utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w jeziorze czyli naprawę sterowania wrót. Z drugiej strony przebudowa całej inwestycji. Tutaj oczekujemy na koncepcję, którą przedstawi wykonawca. Chcemy również  żeby element żeglugowy, w zakresie żeglugi turystycznej, został przywrócony - tak o planach związanych z inwestycją na kanale Jamneńskim mówił Minister Gróbarczyk. Jak zapewniał  Prezes PGW WP Przemysław Daca, na pierwsze działania ze strony firmy Energa Invest  nie powinniśmy długo czekać: – Energa ma nam jak najszybciej opracować koncepcję, a przede wszystkim oczekujemy, że w ciągu miesiąca czasu dostaniemy plan naprawczy dotyczący rozwiązania problemu czyli ucieczki wody z jeziora Jamno. Energa ma przeanalizować sytuację wokół jeziora Jamno, kanału falochronu, mostu, dopływów, sytuacji ekologicznej i do 15 listopada mamy mieć gotową koncepcję w trzech wariantach. – mówi Prezes Daca.

   Wody Polskie oraz MGMiŻŚ pozostają otwarci na głos społeczeństwa zaangażowanego w sprawę jeziora.  Zapewnili, że wykonawca będzie prowadził na bieżąco rozmowy z mieszkańcami – Energa jest zobowiązana przez nas, że ma z państwem, czyli mieszkańcami, interesariuszami, prowadzić na bieżąco rozmowy. Kontakt, co najmniej dwa duże uzgodnienia społeczne na wybór wariantu.- zapewniał Daca.

   Wiceprezes zarządu Energa Invest Maria Stępniewska potwierdziła nałożone na wykonawcę terminy:  – Do 12 lipca postaramy się przygotować koncepcję wstępną, taką która zapobiegnie dalszej degradacji tego środowiska. Ma to na celu spowodowanie, że do momentu wyboru konkretnej koncepcji będzie możliwość pokazania, że też działania naprawcze są takie, które są w stanie utrzymać poziom jeziora i w jakimś stopniu dopomóc temu, by nie było sytuacji trudnych jeżeli chodzi o kanał i dojście do morza. Do 15 listopada mamy termin przygotowania trzech różnych koncepcji, takich żeby była możliwość wyboru najlepszej.- powiedziała Stępniewska. Potwierdziła także wstępny termin przeprowadzenia konsultacji społecznych: -  Do 15 listopada mamy obowiązek przygotowania trzech wariantów. Potem mamy mniej więcej dwa spotkania na zaprezentowanie ich państwu, a więc są to pełne konsultacje społeczne, gdzie zaprezentujemy wszystkie te warianty. Powiemy jaki jest najlepszy wariant i jaki proponujemy żeby był wybrany. Zbierzemy wszystkie państwa uwagi – dodaje.

Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest na grudzień tego roku.

 

Agnieszka Jędrych

Zespół komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie