Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie dot. wypowiedzi Radnej Miasta Szczecin p. Dominiki Jackowski dla Polsat News, wyemitowanej dn. 28.08.2022 r.

Wypowiedź Pani Radnej Dominiki Jackowski dotyczyła zanieczyszczenia rzeki Bukowa oraz Jeziora Słonecznego w Szczecinie. W swojej wypowiedzi p. Jackowski nie podała do publicznej wiadomości żadnych informacji potwierdzonych u źródła, tj. zweryfikowanych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP. Cała przedstawiona w materiale wypowiedź p. Radnej opiera się wyłącznie na domysłach, z góry przyjętych założeniach oraz jej własnych obserwacjach.

Radna Dominika Jackowski w swojej wypowiedzi sugeruje, jakoby Wody Polskie posiadały informacje o zrzutach z zakładów do rz. Bukowa, a co więcej, że na takie zrzuty Wody Polskie wydały stosowną zgodę. Są to wypowiedzi nie tylko nie zweryfikowane przez p. Radną, ale tym bardziej niepoparte żadną dokumentacją urzędową i wprowadzające widzów (i opinię publiczną) w błąd. Publiczne oświadczenie, że zanieczyszczenia w rzece „wyglądały jak odpady poprzemysłowe”, lub że „miejsce zrzutu było legalne” czy „Wody Polskie pewnie wydały zgodę” nie zostało sprawdzone przez p. Dominikę Jackowski, nie jest poparte żadnymi dowodami i wprowadza w błąd opinię publiczną, sugerując w sposób niedwuznaczny nieprawidłowe działanie Wód Polskich, a co najmniej ich rzekomą bierność wobec opisywanej sytuacji. Użycie przez p. Radną w wypowiedzi nieprecyzyjnych słów i zwrotów, takich jak „podejrzewam, że” lub bezpiecznej partykuły „pewnie” nie zwalnia p. Radnej Jackowski z odpowiedzialności za jej wydźwięk, a zwłaszcza odbiór u widzów i opinii publicznej. Pani Dominika Jackowski nie poinformowała widzów programu (opinii publicznej), na jakiej podstawie faktycznej oparła swoją wypowiedź oraz informacje i zarzuty wobec Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie apeluje do Radnej Miasta Szczecin p. Dominiki Jackowski o sprostowanie swojej wypowiedzi i publikację tegoż sprostowania w kanałach mediów społecznościowych Radnej oraz o rozwagę w doborze słów, które trafiają do opinii publicznej.