Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie odwiedziła delegacja z Banku Światowego. Spotkanie dotyczyło jednych z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie na Pomorzu Zachodnim: budowa mostu kolejowego na rzece Regalica oraz budowa nowoczesnego nabrzeża z miejscem postojowym dla lodołamaczy. Realizatorem są Wody Polskie w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekty finansowane są ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

     Zakres robót to budowa przeprawy w nowym śladzie, zaraz obok aktualnego mostu. Nowy most będzie składał się z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, posadowionych na wspólnych przyczółkach 
i filarach. Całość będzie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary most zostanie rozebrany, pozostanie tylko zwodzone przęsło, które wpisane jest do rejestru zabytków.

Goście mogli zapoznać się z realizacją projektu, postępem prac a także odwiedzić miejsca, w których prowadzone są inwestycje.

   - Likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia żeglugę oraz akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie będziemy mogli prowadzić akcję lodołamania bez żadnych komplikacji. Tempo prac zwiastuje, że przeprawa będzie gotowa w grudniu 2023 roku- mówił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

 

 

 

Podczas rejsu statkiem Białej Floty goście mogli zobaczyć inwestycje z wody. Dyrektor kontraktu firmy Budimex Sławomir Krekora przedstawił realizację prac.

   - Zrealizowaliśmy budowę podpór nurtowych i przyczółku. Przywrócono do użytkowania nieczynne tory i rozjazdy. Wybudowano 2 perony tymczasowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zrealizowaliśmy również oczyszczenie terenu z drzew, karpin, niewybuchów oraz przygotowanie dróg dojazdowych i placów składowych– powiedział Krekora. Inwestycja wiąże się również z przebudową układu torowego na pobliskiej stacji Szczecin Podjuchy – dodał.

   - To inwestycja potrzebna dla bezpieczeństwa Szczecina i wszystkich miejscowości położonych nad Odrą. Wspólna lokalizacja dla wszystkich trzynastu jednostek tego typu, siedmiu polskich i sześciu niemieckich, spowoduje, że akcje lodołamania będziemy prowadzić szybko i sprawnie- powiedział Marek Duklanowski