W Stargardzie głównie dyskutowano na temat retencji, w Gryficach na temat sytuacji cieków, a w Koszalinie na temat problemów z cofkami z Bałtyku oraz o tym, że woda zbyt często występuje ze swojego koryta w przypadku mniejszych cieków. W Szczecinie główne postulaty mieszkańców dotyczyły za to czystości cieków, sprzątania oraz koszenia skarp. Spotkania w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych odbywają się od połowy 2020 roku. Organizują je starostwa, urzędy gmin czy ZODR w Barzkowicach. Podczas spotkań obecni są przedstawiciele Wód Polskich, którzy odpowiadają na pytania, dzielą się wiedzą oraz dowiadują, co należy zrobić, by ułatwić życie mieszkańcom.

      W roku 2021 Zarząd Zlewni Koszalin  zorganizował w siedzibach starostw  powiatowych spotkania informacyjne w ramach kształtowania zasobów wolnych oraz omówienie działalności statutowej PGW WP. Przedstawiano ogólne informacje o Wodach Polskich,  omówiono szczegóły ustawy Prawo wodne, obowiązki właścicieli wód oraz obowiązki właścicieli urządzeń wodnych. Pytań zawsze pojawia się sporo. Dotyczą one zadań utrzymaniowych, kwestii związanych z urządzeniami wodnymi, działań nadzorów wodnych. Pojawia się także wiele pytań i kwestii indywidualnych, charakterystycznych dla danego gospodarstwa. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat  edukacji wodnej prowadzony przez ZZ w szkołach i przedszkolach oraz temat współdziałania w zakresie nadzoru nad gospodarką odpadami w obrębie cieków na terenie miast – mówi Marta Ziółkowska – Klinkosz, dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie.

   W Stargardzie najszerzej pytano o programy związane z retencją oraz nawodnieniem obszarów rolnych na terenie gmin należących do administracji Zarządu Zlewni. Spotkania odbywały się między innymi w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. - Omawiane były tematy czynników wpływających na suszę metody retencjonowania wody, programy przeciwdziałania niedoborom wody czy modernizacja gospodarstw rolnych, przydomowa retencja czy wszelkie działania związane z oszczędzaniem wody i edukacją – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.  

   Spotkania w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych odbywać się będą nadal. Ich formuła jest uzależniona od postępu pandemii koronawirusa – informacje publikowane są na bieżąco na stronach internetowych Wód Polskich oraz starostw w powiatach, gdzie planowane są spotkania. Jesteśmy do dyspozycji także telefonicznie oraz mailowo. Spotkania z rolnikami to ważna potrzeba, a odpowiadanie na ich potrzeby jest ostatecznym efektem spotkań, które odbywają się w terenie. Liczymy na jeszcze lepszą frekwencję w przyszłości, bo tematy poruszane podczas spotkań zawsze były bardzo merytoryczne i istotne – mówi Michał Kaczmarek, rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

W 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów na pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.