Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski był gościem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podczas konferencji „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”. Celem spotkanie było podsumowanie ambitnego programu inwestycyjnego realizowanego przez instytucje. Podczas spotkania głos zabrali przedstawiciele naszej instytucji mówiąc między innymi o działaniu centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej czy o inwestycjach realizowanych przez PGW WP w Szczecinie i regionie. – Gratulujemy Urzędowi Żeglugi Śródlądowej realizacji inwestycji w nowoczesny system informacji rzecznej, którego beneficjentem będą tak naprawdę wszystkie instytucje zajmujące się gospodarką morską i żeglugą śródlądową – mówi Marek Duklanowski.

  Konferencja dotycząca wdrożenia systemu informacji rzecznej odbyła się w miniony czwartek w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. RIS to nowoczesny system zarządzania, który służy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych dotyczących m.in. stanu wód, prognozy pogody oraz statków znajdujących się w obszarze jego działania. Wszystkie te informacje mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach wodnych i służą poprawie zarządzania transportem wodnym śródlądowym.

  Gośćmi spotkania w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej byli przedstawiciele Wód Polskich w Szczecinie. Wiceprezes Krzysztof Woś mówił o planach rozwoju działań informatycznych na przykładzie Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej, a dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski o Inwestycjach realizowanych na Odrzańskiej Drodze Wodnej w Szczecinie.

   - Ostrogi powodują wymywanie osadów dennych i powodują, że cieki nie występują z koryta, a jednocześnie następuje pogłębienie dnia. Dążymy do trzeciej klasy żeglowności przez 90% dni w roku na odcinku w górę od Widuchowej do ujścia Warty i Nysy Łużyckiej. Chcemy dopasować Odrę do Międzynarodowej Klasyfikacji Żeglugowej, do końca 2023 roku musimy wszystko to zrealizować – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. To nie jedyne inwestycje Wód Polskich o których była mowa podczas konferencji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. – Przebudowa mostu Podjuchach, obiekt znany w kontekście prowadzenia żeglugi. Będzie mostem dwutorowym i podniesionym do poziomu 6,2 metra powyżej lustra wody, realizujemy zadanie z partnerem kolejowym do stacji Szczecin Żydowce. Szereg dodatkowych kwestii i spraw jest właśnie ustalanych, co nie jest łatwe z komunikacyjnego i organizacyjnego punktu widzenia. Plusem jest to, że działamy w harmonogramie i realizując to zadanie planujemy do końca 2023 roku oddać most do użytku – mówił dyrektor Duklanowski.