Niniejszym informujemy, że w dniu 09.11.2020 r. Bank Światowy wydał ostateczną klauzulę akceptacji, tzw. „no objection” dla dokumentacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktów:

1B.2/1 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1”
1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2”
1B.2/3 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 3”

W związku z czym opublikowana zostaje finalna wersja dokumentu.