Most nad Regalicą zostanie przebudowany. Podpisano porozumienie, które faktycznie rozpoczyna to wielkie zadanie inwestycyjne

       - To inwestycja, która połączy wodę i kolej. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i istotna z punktu widzenia sprawnej i komfortowej kolei – mówili podczas konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim uczestnicy wtorkowej konferencji prasowej Wód Polskich i PKP PLK. Podpisano porozumienie na mocy którego rozpoczyna się jedna z największych inwestycji, której liderem są Wody Polskie, a partnerem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Przebudowany zostanie most kolejowy nad Regalicą w Szczecinie. – Głównym zadaniem będzie zwiększenie prześwitu pomiędzy lustrem wody, a mostem. To zadanie pozwoli sprawniej prowadzić akcje lodołamania na Odrze i poprawi możliwości żeglowne na tym odcinku. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona na około 6,20 m nad lustro wody. To wielkie, ambitne zadanie. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli je realizować  – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

     Sygnatariuszami porozumienia były dwa podmioty, które będą realizować inwestycje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.  Zadanie obejmuje budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się – most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę. 

     -  To niezwykle istotna inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK, ponieważ poprawi bezpieczeństwo żeglugi i usprawni akcje lodołamania. Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok w kierunku jej realizacji – powiedział  Marek Gróbarczyk sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.  – Regalicą w kierunku Jeziora Dąbie spływa cała kra, która jest łamana na Odrze i na Odrze granicznej. To kluczowy element infrastruktury usprawniający żeglugę śródlądową i sprawiający, że bezpieczeństwo mieszkańców będzie większe – mówi Krzysztof Woś, Wiceprezes Wód Polskich w Szczecinie. 

    -  Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z  Wodami Polskimi przyniesie korzyści dla transportu kolejowego i żeglugi. Zwiększą się możliwości podróży oraz rozwoju kolei jako ekologicznego środka transportu towarów z południa kraju do portów.  – dodał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Ta inwestycja pozwoli odblokować zator, a tym samym usprawnić komunikację kolejową oraz da możliwość rozwoju niezwykle ważnego, choć niedocenianego przez lata środka komunikacji, jakim jest transport rzeczny – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

   Prace inwestycyjne w ramach POPDOW zadania 1B.5/1 obejmą roboty od km 348,320 linii 273 oraz na linii 428, w tym:

  1. a) budowę filarów oraz przyczółków pod obiekt dwutorowy,
  2. b) budowę przęseł mostu dla jednego toru nad rzeką Regalicą, 
  3. c) budowę i wyposażenie obiektu nastawni.

  Prace w części przypisanej PKP PLK S.A., związane z infrastrukturą stacyjną obejmą roboty do km 348,320 linii 273 w zakresie przebudowy układu torowego stacji Szczecin-Podjuchy, w tym: 

  1. a) budowę przęseł mostu pod drugi tor linii 273, 
  2. b) budowę drugiego toru od mostu nad rzeką Regalicą do stacji Szczecin Port Centralny, 
  3. c) roboty w torze nr 30 na całej długości w rejonie opracowania.

   Projekt współfinansowany jest z środków Banku Światowego oraz z środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF)"). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

 

 

pobrane

132547875 401951697525515 3898841554214173008 n

 

132823831 471193347612127 1777280541204738624 n

 

Wizualizacje 1

 

Wizualizacje 2

 

 

Wizualizacje 3