Wody Polskie będą mieć nową siedzibę. Zagospodarujemy i zrewitalizujemy fragment "Szczecińskiej Wenecji"

     - To ambitny projekt, ale możliwy do realizacji. Wody Polskie planują zmodernizować budynek przy ul. Kolumba 79/80 w Szczecinie. Zostanie od odrestaurowany i przystosowany do funkcji biurowej. Mamy ambicje uczynienia z tego miejsca nie tylko siedziby Wód Polskich i Zarządu Zlewni w Szczecinie, ale i śródlądowego centrum życia naszego miasta – zapowiada dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.


   Nowa siedziba dla Wód Polskich w Szczecinie i Zarządu Zlewni


     W związku z planowaną przebudową budynku przy ul. Kolumba w Szczecinie na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie niezbędne jest wyłonienie Wykonawcy, który z ramienia Inwestora będzie czuwał nad merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym wykonaniem całości zadania, począwszy od prac przedprojektowych, aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie jak również podczas odbiorów gwarancyjnych. W związku  z tym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie Wykonawcy i wykonanie Usługi Inżyniera Kontraktu.   

     Wyłoniony Inżynier Kontraktu będzie wspomagał Inwestora podczas całego okresu przewidzianego na przebudowę budynku oraz jego przygotowanie do eksploatacji i przygotowanie pod zapewnienie pracownikom RZGW Szczecin niezbędnych warunków lokalowych do wykonywania obowiązków służbowych.   

     - W zakres I etapu działań Inżyniera Kontraktu wchodzić będzie przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i dokumentacji przetargowej na realizację przebudowy budynku oraz udział w wyborze Generalnego Wykonawcy który zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj. Po wyłonieniu Inżyniera Kontraktu planowane jest również ogłoszenie przetargu na "zaprojektuj i wybuduj" oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dla rozpoczęcia robót budowlanych jak również  zrealizowanie tychże robót – mówi Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.


Wody Polskie pionierem rewitalizacji "Szczecińskiej Wenecji"


      Budynek ten w przeszłości miał być zagospodarowany na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej, koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania tego obiektu okazała się zbyt skomplikowana.  - Mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania, więc spodziewam się, że po pozytywnym rozstrzygnięciu wspomnianych przetargów dynamicznie przystąpimy do pracy. To potrzebna inwestycja, bo siedziba Wód Polskich przy Tamie Pomorzańskiej jest już dla nas zbyt ciasna. Przypomnę, że Wody Polskie łączą w sobie działania dwóch instytucji: ówczesnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obowiązków jest coraz więcej, pracowników również, a powierzchnia została taka sama, stąd konieczność przeprowadzenia tej inwestycji – dodaje Marek Duklanowski. 

      Dyrektor Wód Polskich przyznaje również, że inwestycja będzie mieć charakter miastotwórczy, co dla niego osobiście jest bardzo istotne: - Wody Polskie zrewitalizują bardzo ważny fragment miasta. Ulica Kolumba to arteria zaniedbana, ale kryjąca olbrzymi potencjał. Wody Polskie będą więc jednym z pionierów jej rewitalizacji. Marzymy o tym, by w naszej siedzibie powstały sale konferencyjne i edukatoria, w których na bieżąco poruszane będą tematy związane z żeglugą. Chciałbym także, by w holach prezentowane były wystawy związane z morzem, żeglugą oraz gospodarką morską – dodaje Marek Duklanowski.    

Termin zakończenia realizacji planowany jest na przełomie II-III kw. 2023 r.