To była bardzo merytoryczna dyskusja, która przybliżyła gościom Uniwersytetu Szczecińskiego pracę Wód Polskich i nasze działania na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej. W poniedziałek odbyła się kolejna edycja konferencji logistyczno-transportowej Euro-Trans. Wzięli w niej udział naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz studenci z całego regionu. W jednym z paneli prelegentem był Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

   Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś zabrał głos w panelu prowadzonym przez prof. Krystynę Wojewódzką – Król z Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Zielony transport. Transport wodny śródlądowy wobec wyzwań polityki neutralności klimatycznej” - Konferencja mówiła o tym jaka jest perspektywa dla Żeglugi Śródlądowej w czasach klimatycznych. Odczuwamy zmiany, zjawiska pogodowe są gwałtowne – albo mamy deszcz nawalny powodujący wezbrania albo mamy okresy bezdeszczowe, gdzie musimy walczyć z suszą. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, która będzie w stanie sprostać zdarzeniom pogodowym. Planowane przez Wody Polskie inwestycje są bardzo szerokie, mowa np. o zbiornikach retencyjnych, które będą łagodziły fale powodziowe oraz rekompensowały niżówki. Transport Śródlądowy funkcjonuje najlepiej w miejscach, gdzie wahania poziomu wody są możliwie niskie – podsumowywał Prezes Woś.  – Żegluga Śródlądowa ma niewielki udział w rynku przewozowym, to wynika ze specyfiki naszego kraju, często mówi się, że nie ma po czym pływać. Tak długo jak nie będzie odpowiednich warunków do żeglugi, tak długo będziemy w tyle za innymi krajami. Wody Polskie podejmują realne działania, realizacja naszych zadań jest trudna, to jest proces realizacyjny, który jest wymagający, odbywają się konsultacje, konieczne jest zdobywanie szeregu uzgodnień i porozumień – mówił Prezes Krzysztof Woś. Reprezentant Wód Polskich podczas spotkania Euro-Trans wymienił realizowane przez PGW WP inwestycje takie jak: Kanał Gliwicki czy projekt rewitalizacji Międzyodrza, jako działania o charakterze hybrydowym : poprawiające żeglugę śródlądową, ale i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

    Spotkanie na Uniwersytecie Szczecińskim było okazją do wymiany poglądów, ale i zaprezentowania działalności Wód Polskich oraz planowanych przez naszą instytucje inwestycji.: - Nie tylko retencja zbiornikowa, ale i retencja korytkowa, czyli zestopniowanie rzek, to poprawi warunki nawigacyjne. Należy wybudować urządzenie hydrotechniczne w postaci śluzy, która umożliwi pokonanie spadu jednostce pływającej. Przed nami duża praca, ale Wody Polskie mają szeroki plan działania i jesteśmy przekonani, że wspólną pracą będziemy łagodzić negatywny wpływ zmian klimatu na Żeglugę Śródlądową.

  

    Konferencja Euro-Trans to jedno z najważniejszych wydarzeń branży TSL na terenie Pomorza Zachodniego. W czterech panelach tematycznych poruszane są szerokie zagadnienia dotyczące spedycji, logistyki, transportu oraz żeglugi.

 

DSC07150

 

DSC07156

 

DSC07159