To będzie miejsce łączące edukację z promocją działań ekologicznych i prośrodowiskowych – już niebawem w Gryfiacach powstanie Centrum Informacji Przyrodniczej. Otwarcie planowane jest na rok 2022, ale w Zarządzie Zlewni trwają aktywne prace, by nowa jednostka była w pełni funkcjonalna i przyczyniała się do promocji działań Wód Polskich, a tych – między innymi dzięki programowi Life+ - na tym obszarze jest całe mnóstwo!

          Prowadzona obecnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gryficach budowa Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach nad rzeką Regą stanowi element projektu pod nazwą LIFE+REGA "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów". Inwestycja jest realizowana dzięki środkom własnym Wód Polskich oraz współfinansowaniu ze środków europejskich przez Komisję Europejską oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 20 mln złoty, z tego budowa Centrum to nieco ponad 600 tys. zł.

         - Centrum Informacji Przyrodniczej służyć będzie głównie do zbierania informacji o migracji ryb i innych organizmów w Redze oraz do ich dalszego udostępniania. Będzie to realizowane przy udziale partnerów Projektu, m. in. NFOŚiGW, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, ENEA Wytwarzanie, jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Gryfice i Gminy Łobez, a także lokalnych szkół i innych organizacji pozarządowych z regionu. Wykorzystanie Centrum przyczyni się do propagowania działań prośrodowiskowych zarówno w Gryficach jak i na całym obszarze działania Zarządu Zlewni – mówi Wojciech Leszczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach.

          Program LIFE+ dla rzeki Regi jest programem proekologicznym, mającym na celu przywrócenie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych, szczególnie łososi oraz troci wędrownej a także innych organizmów wodnych. Rega zostanie „otwarta” dla ryb od samego ujścia do Morza Bałtyckiego w Mrzeżynie aż do źródeł wraz z dopływami (np. rzeki Ukleja, Gardominka, Stara Rega i inne). Głównym zadaniem projektu jest wykonanie 23 przepławek, umożliwiającym rybom idącym na tarło ominięcie budowli piętrzących, znajdujących się na ich trasie, które do tej pory stanowiły dla nich przeszkody nie do przejścia. Rega, będą trzecią co do wielkości polską rzeką uchodzącą do morza Bałtyckiego i drugą rzeką naszego Województwa posiada unikalne warunki do bytowania i tarła ryb, których wykorzystanie zostało już w dużym stopniu przywrócone. W ramach projektu zostanie lub zostało już wykonane ponad 12 000 m2 tarlisk dla ryb, 2 urządzenia do monitoringu zachowań ryb oraz 4 urządzenia do kierowania ryb, tzw. bariery, zabezpieczające je przed wpływaniem do istniejących elektrowni wodnych i możliwością zranienia przez turbiny. Niemal 47 km brzegów wzdłuż brzegów Regi i jej dopływów zostanie obsadzone drzewami.

Zakończenie całego zadania LIFE+REGA planowane jest na czerwiec 2022 r.

 

Przechwytywanie