W minionym tygodniu doszło do zanieczyszczenia rzeki Ina. Powodem był zrzut ścieków, który nastąpił po gwałtownych ulewach. Pracownicy Zarządu Zlewni w Stargardzie zareagowali natychmiast.   - Kiedy tylko otrzymujemy sygnał o zanieczyszczeniu rzek lub cieków znajdujących się pod administracją Wód Polskich w Szczecinie lub w obszarach naszych Zarządów Zlewni natychmiast działamy. W DNA Wód Polskich wpisana jest troska o środowisko naturalne oraz o to, by nasze cieki były w jak najlepszym stanie. Działanie w Stargardzie pokazuje, że reagujemy natychmiastowo, a cała sytuacja związana z zanieczyszczeniem Iny będzie wyjaśniona poprzez sprawdzenie pozwolenia wodnoprawnego – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

         Sytuacja która wydarzyła się w ostatnich dniach, spowodowana była ogólnym niskim stanem wód w korycie rzeki Iny z uwagi na trwającą sytuację hydrologiczną, utrzymującymi się długotrwale nadmiernie wysokimi temperaturami oraz gwałtownymi ulewnymi deszczami, w skutek których doszło do awaryjnego zrzutu mieszaniny ścieków, które kolektory kanalizacji zbiorczej i miejskiej oczyszczalni ścieków w Stargardzie nie były w stanie zaabsorbować. Problemem miasta Stargard jest ogólnospławna kanalizacja, czyli łączącą ścieki sanitarne oraz wody burzowe i roztopowe.  

      Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie, zwrócił się do Dyrektora RZGW w Szczecinie o dokonanie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego jakim posługuje się MPGK w Stargardzie, w celu analizy uchybień lub nieprawidłowości przy funkcjonowaniu miejskiej oczyszczalni ścieków. Obecnie postępowanie jest w toku, a jego rezultatem może być cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego.

         Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie, wystosował również pismo do MPGIK Sp. z.o.o. oraz do Prezydenta Miasta Stargard o udzielenie szczegółowych wyjaśnień o zaistniałych niekontrolowanych zrzutach ścieków komunalnych, o posiadanych obowiązujących pozwoleniach dotyczących odprowadzania ścieków do wód rzeki Ina oraz planowanych działaniach i ich terminach mających zabezpieczyć rzekę Ina przed zrzutem nieoczyszczonych ścieków komunalnych. Dodatkowo informuję, iż każdorazowa sytuacja mająca wpływ na stan rzek będących w administrowaniu PGW WP, jest monitorowana przez pracowników Nadzorów Wodnych oraz pracowników Utrzymania, przy współpracy z Centrum Operacyjnym RZGW Szczecin oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.