W dniu 19 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy budynku Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej w Gryficach W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski wraz z  Dyrekcją Zarządu Zlewni w Gryficach: Katarzyna Dyczyńska  i Wojciech Leszczyński oraz wykonawca Dawid Karwowski właściciel Zakładu Usług Budowlanych, Usługi Projektowe i Nadzory w Maszewie

Rega 123

          Budowa Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej jest inwestycją realizowaną w ramach Programu LIFE+ Rega pod nazwą: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie . Zadanie jest  współfinansowane przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE+, z udziałem 95% środków pochodzących z instytucji finansujących.  Całkowity koszt budowy budynku wyniesie 616.999,98 zł.

          Głównym celem projektu LIFE+ Rega jest przywrócenie walorów ekologicznych zlewni rzeki Rega poprzez jej udrożnienie dla ryb łososiowatych oraz zwiększenie naturalnej populacji ryb w rzece.  

          - Zlewnia rzeki Rega charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym środowiskiem dla ryb łososiowatych, natomiast była dotychczas niedostępna z powodu występujących na rzece licznych barier migracyjnych. Likwidacja barier migracyjnych poprzez budowę 23 przepławek spowodowała udostępnienie dla ryb wędrownych całej zlewni rzeki Regi, a tym samym umożliwiono ich swobodną migrację z basenu Morza Bałtyckiego do miejsc atrakcyjnych pod względem  tarłowym –mówi Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach Wojciech Leszczyński.  

                Przewidziany do budowy obiekt techniczno - biurowy o powierzchni 80 m2, jest ostatnim zadaniem inwestycyjnym w ramach Projektu Life+Rega, i stanowił będzie zwieńczenie procesu inwestycyjnego realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Planowany termin zakończenia robót przewidziano na 18 grudzień 2020r. a całkowity koszt wyniesie 616.999,98 zł.  Wygląd budynku w sposób estetyczny będzie nawiązywał do historycznej zabudowy, występującej w obrębie węzła wodnego w Gryficach. W budynku tym będzie się mieścić centrum monitoringu przyrodniczego, w którym zbierane będą dane z urządzeń monitorujących migrację ryb w przepławkach, co pozwoli na szczegółowe badanie ilości wędrujących ryb, oraz ocenę stanu ich populacji.

          Obiekt będzie spełniał również funkcję konferencyjno-edukacyjną,  skierowaną głównie do młodzieży szkolnej, w celu budowania świadomości społecznej związanej z dbałością o dobry stan środowiska wodnego, oraz działaniami antykłusowniczymi.