Szanowni Państwo, przypominamy, że decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - piątek 14 sierpnia 2020 roku - jest dniem wolnym od pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy. 

14 sierpnia br. biura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, poszczególnych Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych będą nieczynne. Tego dnia zapewniona będzie obsługa obiektów i urządzeń działających w ruchu ciągłym. Wszystkich klientów zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w pozostałe dni robocze.