Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin

urgo53g


AKTUALNOŚCI strzala ruchomy obrazek 0313

 txRkYUM

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Projekt "Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin" nr POIS.02.01.00-00-0011/17 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem budowy 2 lodołamaczy liniowych jest zapewnienie efektywnego prowadzenia akcji lodołamania poprzez usuwanie zatorów lodowych i śryżowych oraz bezpieczne odprowadzanie kry lodowej. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej ludności i ich mienia, aglomeracji miejskich, wsi i osad nadrzecznych usytuowanych wokół granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry, środkowej Odry i Dolnej Warty, w tym istniejących na tych terenach podmiotów gospodarczych.

 

W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  • Wskaźniki produktu - liczba wybudowanych jednostek lodołamaczy – 2 sztuki;
  • Wskaźniki rezultatu – powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji 1600 [km2].

Lodołamacze zostaną zaprojektowane i wybudowane w oparciu o wyniki przeprowadzonej na potrzeby projektu „Analizy technicznej wraz z koncepcją budowy lodołamaczy liniowych w ramach projektu pn. Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięte zostaną najlepsze parametry techniczne i technologiczne lodołamaczy, a tym samym będą one najlepiej spełniały swoje funkcje. Nowe lodołamacze poprzez swoje parametry techniczne uzupełnią lukę w posiadanej flocie lodołamaczy, w zakresie możliwości zapewnienia właściwej osłony przeciwlodowej na odcinkach rzek, gdzie nie ma zapewnionych odpowiednich głębokości dla operowania głębiej zanurzonych lodołamaczy czołowych (w tym wiekowych wycofywanych lodołamaczy).

 W ramach projektu przewiduje się również zakup następujących elementów wsparcia technicznego:

  • czterech samochodów wsparcia technicznego lodołamaczy przeznaczonych do przewozu załóg lodołamaczy oraz do wsparcia prac naprawczych, rozpoznawania zjawisk lodowych, wyposażonych adekwatnie do przeznaczenia;
  • bezzałogowego statku powietrznego (DRONA), do wykonywania rozpoznania warunków lodowych na obszarach niedostępnych dla obserwacji wzrokowej z lądu (np. Jezioro Dąbie w Szczecinie, ujście z jeziora do wewnętrznych wód morskich, lokalizacje zatorów lodowych na obszarach niedostępnych od strony brzegu itp

Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 35 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to 29,7 mln zł, wkład własny RZGW w Szczecinie wyniesie ponad 5 mln zł. Nowe jednostki budowane dla RZGW Szczecin mają zastąpić dwa lodołamacze starszego typu wycofywane z eksploatacji będące obecnie w wieku blisko 50 lat.

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  lub

- formularz zamieszczony na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).