PGW WP RZGW w Szczecinie przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019.

Ww. sprawozdania przekazywane są do PGW WP RZGW w Szczecinie zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 t.j.), który obliguje gminy do przedkładania Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wstępna analiza wykazała, że wszystkie 74 aglomeracje z obszaru regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  przekazały przedmiotowe sprawozdania, z tym że aglomeracja Police przekazała je po terminie. Do wszystkich przesłanych aglomeracji wystosowano wezwanie o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji przekazanych w sprawozdaniach. Wszystkie aglomeracje, za wyjątkiem aglomeracji: Trzebiatów, Police przekazały poprawione sprawozdania. Z uwagi na fakt, że wiele aglomeracji, do których wystosowano prośbę o poprawę sprawozdania, nie poprawiło ich zgodnie ze wskazówkami RZGW w Szczecinie, po raz kolejny wystosowano monity zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich poprawę.  

Tak jak w poprzednich latach sprawozdania aglomeracji Bielice i Osina nie zostały włączone do sprawozdania zbiorczego za rok 2019, ponieważ gminy te nie sprawozdały się w V AKPOŚK.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (KPOŚK_info na www_2019.docx)Wstępna analiza sprawozdań z realizacji KPOŚK za 2019 r.  35 kB2020-04-16 10:132020-04-16 10:13