Rzeki Odra i Odra Zachodnia na odcinku ok. 180 km stanowią naturalną granice państwa między Polską a Niemcami, co przyczynia się do ścisłej współpracy Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z  Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde. Do wspólnych zadań polsko-niemieckich należy utrzymanie szlaków żeglugowych, współpraca w zakresie oznakowania nawigacyjnego czy prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry.

     Pomiary batymetryczne na śródlądowych drogach wodnych wykonywane są w celu ustalenia głębokości tranzytowych. W ramach comiesięcznych pomiarów dna rzeki, 17.12.2019 odbyło się rutynowe sondowanie dna Odry Zachodniej. Sondowanie przeprowadzone było na odcinku od km. 0,0 (Jaz Widuchowa) do km. 17,1, za pomocą echosondy jednowiązkowej EA400.

     - Sondowania polsko – niemieckie wykonujemy zgodnie z Instrukcją oznakowania szlaku żeglownego granicznego odcinka rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 oraz Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1. Wspólne sondowanie granicznego odcinka rzeki Odry i rzeki Odry Zachodniej należy wykonać każdorazowo po przerwie zimowej, przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego oraz po długo utrzymujących się wysokich lub niskich stanach wody. Dalsze wspólne sondowania wykonujemy w normalnych warunkach, co najmniej raz na miesiąc lub w okresie występowania niskich stanów wody, gdy głębokości tranzytowe   spadają  poniżej  1,5 m, co najmniej raz na 3 tygodnie. – mówi Mateusz Zagata, starszy specjalista w Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej.

     Wyniki sondowań za każdym razem publikowane są na stronie internetowej RZGW Szczecin tak aby każdy użytkownik śródlądowych dróg wodnych mógł poznać aktualne głębokości.

 

 

 

 

DSC04645

 

DSC04337

 

DSC04606

 

 

 

pomiary 6967 6972

     Pomiary z echosondy wielowiązkowej.