Za nami kolejna polsko-niemiecka narada zimowa. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz delegacja Urzędu Dróg Wodnych i Żeglugi Eberswalde spotkali się, by wspólnie omówić przygotowania do zimowej akcji lodołamania.

    Na mocy porozumienia Polska i Niemcy prowadzą owocną współpracę w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry. Wiele lat wspólnych prac na Odrze pozwoliło na wypracowanie sprawnego działania, zarówno w kwestiach wymiany informacji między stronami jak i samego prowadzenia akcji lodołamania. Według ustaleń dzisiejszego spotkania tym roku w celu przeprowadzenia akcji lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry i Odry Zachodniej oraz na terytorium Polski na odcinku od ujścia jeziora Dąbie w Szczecinie strona niemiecka przewidziała udział 6 lodołamaczy, natomiast strona polska udział 7 lodołamaczy. Zeszłoroczne uzgodnienia dotyczące codziennej wymiany informacji między stronami doskonale sprawdziły się w praktyce i będą kontynuowane także w tym roku.

    Podczas narady omówiony został także miniony sezon nawigacyjny. Ważnym elementem sezonu 2019 było wystawienie kompletnego oznakowania całodobowego i wykonanie kontrolnych objazdów nocnych. Umożliwiło to, na podstawie przepisów krajowych każdego z państw, uprawianie żeglugi nocnej na rzece Odrze Zachodniej przez cały rok. Na Odrze granicznej żegluga nocna mogła być uprawiana od dnia 15.05.2019 z miejscowym ograniczeniem (most autostradowy we Frankfurcie n. Odrą [Świecko] w km 580,0), natomiast od dnia 06.06.2019 r. na całym odcinku granicznym.

    Spotkanie było okazją do omówienia szeregu różnych spraw dotyczących współpracy na Odrze. Wśród nich znalazły się kwestie takie jak oznakowanie ostróg na granicznym odcinku rzeki Odry, uprzątnięcie amunicji (niewybuchów i niewypałów) ze Skośnicy Schwedt, planowany remont kapitalny Śluzy Wschód w Hohensaaten, a także instrukcja oznakowania szlaku żeglownego granicznego odcinka rzeki Odry, która po aktualizacji na wcześniejszym spotkaniu grupy ekspertów z obu urzędów została podpisana na naradzie.

Kolejna narada polsko- niemiecka planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

 

Agnieszka Jędrych

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukaji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie