Nie pozostajemy obojętni na lokalne problemy. W odpowiedzi na list otwarty mieszkańców Jelenina „Ratujmy Jezioro Jeleńskie”, 3 grudnia Wody Polskie zorganizowały konsultacje społeczne dotyczące degradacji zbiornika oraz systematycznego obniżania się lustra wody w Jeziorze Jeleńskim. Przyczyną takiego stanu może być niewielki rozmiar zlewni akwenu, brak regularnych opadów, brak pokrywy śniegowej oraz niedrożność dopływów, które mogłyby zasilić jezioro.

    Jezioro Jeleńskie posiada kilka naturalnych dopływów zasilających, które ze względu na ich niedrożność i oraz występujące po sobie lata suche, nie spełniają swojego zadania. Przyszłościowym rozwiązaniem problemu może być udrożnienie cieku, jednak kroki w tym kierunku będą mogły być podjęte dopiero po wykonaniu dokładnych pomiarów oraz po analizie wyników. Na chwilę obecną gminna spółka wodna zobowiązała się do podjęcia działań, które pozwolą na pozyskanie wody z urządzeń wodnych, których utrzymanie należy do ich obowiązku i regularne zasilanie jeziora.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie