Wody Polskie dotrzymują słowa! Obiecaliśmy mieszkańcom Pomorza Zachodniego działanie w sprawie przywrócenia świetności Jeziora Jamno i za nami pierwsze spotkanie, które ma na celu wybór najbardziej optymalnej opcji przebudowy wrót sztormowych! We wtorek 3 grudnia w koszalińskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wrót sztormowych na kanale Jamneńskim.

      Energa Invest przedstawiła przygotowane przez siebie koncepcje naprawy sytuacji prezentując wariant naprawczy, uznany za tymczasową pomoc, oraz trzy docelowe koncepcje przebudowy węzła wodnego. Pierwsza z nich zakłada zostawienie wariantu naprawczego i modyfikację istniejących wrót sztormowych, dwie pozostałe całkowite zlikwidowanie rozwiązania tymczasowego, czyli wariantu naprawczego, i budowę zewnętrznych portów morskich wraz z kanałem żeglugowym.

     - Rozpatrywane są cztery warianty. Pierwszy wariant naprawczy do wykonania na szybko, żeby zredukować najważniejsze problemy, i trzy warianty docelowe. Każdy z wariantów docelowych zwiększa bezpieczeństwo powodziowe poprzez modernizację wrót przeciwpowodziowych, polepsza jakość wód w jeziorze Jamno poprzez wykonanie zrzutu ścieków oczyszczonych do Bałtyku oraz wzmacnia wybrzeże poprzez rozbudowę opasek, czyli umocnienia brzegu. Ponadto umożliwiamy w każdym z tych wariantów migracje ryb poprzez różnego rodzaju przepławki. W każdym wariancie mamy również propozycję z zakresu śluzy, czyli możliwości pływania żaglówek między morzem a jeziorem – mówi Jan Haftka, dyrektor Biura Projektów Hydrotechnicznych i Odnawialnych Źródeł Energii Energa Invest.

     Spotkanie miało charakter otwarty, co oznacza, że każdy uczestnik zainteresowany sytuacją jeziora mógł zgłosić swoje uwagi odnośnie zaprezentowanych koncepcji. Każdy z przybyłych miał okazję porozmawiać z Energą Invest oraz przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Dyrektorem naczelnym Markiem Duklanowskim, Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Martą Ziółkowską-Klinkosz oraz Zastępcą Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Dariuszem Tkaczem.

     -Najbliższy czasowo jest wariant naprawczy, bo będzie on realizowany już w przyszłym roku, żeby do wakacji dać możliwość sterowania wrotami, po to żeby mieszkańcy ziemi koszalińskiej jak i goście, którzy przyjadą nad morze, mogli zobaczyć już w całkiem innym stanie Kanał Jamneński, a być może po części wody jeziora – deklaruje dyrektor Marek Duklanowski. -Wariant zakłada kompletną przebudowę wrót, dając nam możliwość sterowania nimi, czyli podnoszenia i opuszczania w takim momencie, w którym będziemy uznawali, że wlew wody morskiej jest pożądany dla jeziora. Pozostałe warianty pozostawiamy w dużej mierze do wyboru dla mieszkańców- dodaje Duklanowski.

     Rozmowa na temat wyboru najkorzystniejszego wariantu była konstruktywna i z pewnością przybliżyła do wyboru odpowiedniej koncepcji.

   -Zależy nam na tym, by Jamno było takim jeziorem, które będzie miało połączenie turystyczne i sportowe z morzem. Rozmowy pokażą jak to wszystko będzie wyglądać. Liczymy na partycypacje samorządów. Zarówno powiatu koszalińskiego jak i miasta Koszalin oraz gmin przylegających do jeziora - mówi dyrektor RZGW.

   Mieszkańcy regionu wiążą nadzieje z planowanymi inwestycjami. Kolejne konsultacje odbędą się już w najbliższą sobotę 07.12.2019 r. w sali konferencyjnej ROYAL PARK Hotel & Spa w Mielnie, ul. Wakacyjna 6. Będą one miały taki sam charakter i zostaną na nich przedstawione te same koncepcje naprawcze.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie