Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kontynuuje prace na Redze i jej dopływach. Inwestycja jest realizowana we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Instytucjom nadzorującym zadanie udało się pozyskać wysokie dofinansowanie zewnętrzne, dzięki czemu zadanie jest sprawnie prowadzone. Realizowane inwestycje poprawiają warunki środowiskowe, równowagę ekologiczną i bogactwo przyrodnicze Regi.

            Kontynuowane są prace na rzece Redze w ramach Projektu „Budowy niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Inwestycja jest realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach instrumentu finansowego LIFE + z 95% dofinansowaniem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inicjatywa ma na celu poprawę bioróżnorodności na rzece Redze wraz z odbudową gatunków ryb dwuśrodowiskowych poprzez poprawienie drożności całego dorzecza rzeki.

            Do dzisiaj powstały 22 przepławki dla ryb, zamontowano także 4 bariery elektryczne do odstraszania ryb przy 3 małych elektrowniach wodnych kierujących ryby na przepławkę. Dokonano również nasadzenia drzew wzdłuż 40 kilometrowego odcinka rzeki ocieniając koryto cieku oraz wybudowano ponad 12,5 tys. m2 powierzchni tarłowych.

             - Obecnie w ramach działań projektowych do wykonania pozostała budowa przepławki dla ryb Stara Rega Pęczerzyński Młyn, której zakończenie przewidziano na koniec listopada, zakup i uruchomienie urządzeń do monitoringu ryb oraz budowa Budynku Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach  -  mówi Wojciech Leszczyński Kierownik Działu Inwestycji Zarządu Zlewni w Gryficach.  - Przewidywany termin zakończenia Projektu to koniec czerwca 2022 roku, ale już dziś możemy mówić o tym, że migracja ryb przez Regę jest bardziej płynna, a urządzenia odstraszające ryby od elektrowni wodnych spełniły swoją rolę  – dodaje.

             Działania Projektu LIFE wykonuje specjalnie powołany do tego Zespół złożony z pracowników Zarządu Zlewni w Gryficach na podstawie zarządzenia Prezesa Przemysława Dacy pod nadzorem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marka Duklanowskiego.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

 

Łoźnica Łobez ul. Świdwińska

 

 

Tarliosko Gryfice2