W miniony piątek, 8 listopada br., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz ze Sweco Consulting sp. z o.o.- konsultantem wsparcia technicznego przy realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz z Jednostką Realizującą Projekt (JRP), zorganizowało spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanej realizacji zadania: Poprawa przepływu wód powodziowych z Jeziora Dąbie. Inwestycja obejmuje prace bagrownicze na torze wodnym na jeziorze Dąbie, które umożliwią prowadzenie sprawnej i skutecznej akcji lodołamania w okresie zimowym przy użyciu lodołamaczy. Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele Stowarzyszenia Rybaków i Przedsiębiorców z Dąbia, Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego oraz Koalicja Ratujmy Rzeki.

      Celem konsultacji było poznanie stanowiska oraz wątpliwości osób co do przedstawionych trzech wariantów związanych z lokalizacją i sposobem zagospodarowania urobku, który zostanie pobrany z toru wodnego podczas prac pogłębiarskich.  Rozważane były trzy obszary składowania odkładu: zatoka przy wyspie Radolin, łąki Polickie oraz odkład urobku wzdłuż toru.

-Szukamy rozwiązania które jest najbardziej korzystne pod względem środowiskowym i ekonomicznym. Chcemy poznać wszystkie ograniczenia i utrudnienia dla każdej z tych lokalizacji, aby podjąć najlepszą decyzję, stąd też dzisiejsze spotkanie – mówi kierownik Jednostki Realizującej Projekt Sławomir Łukasiński.

      Podczas spotkania wszyscy obecni wyrazili wolę prowadzenia dalszych rozmów oraz, co najważniejsze, chęć współpracy i wspólnego działania.

 

Iga Pawicka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

1 DSC03307