O godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Gryfinie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Międzyodrza. Konsultacje mają na celu opracowanie optymalnej formuły rewitalizacji tej przestrzeni, która zostanie poddana wycenie, a następnie skierowana do realizacji. Wody Polskie planują pozyskać środki na rewitalizację Międzyodrza z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego, ale będziemy zabiegać także o wsparcie gmin, które mogą być beneficjentami zadania. Konsultacje mają charakter otwarty.

       Pragniemy uspokoić mieszkańców, których zaniepokoiła informacja o tym, że zaniechana została realizacja poprawy retencyjności Odry i Wisły ze środków Banku Światowego na tym obszarze. Taka decyzja wiąże się z oceną efektywności takiej inwestycji. Specjaliści Wód Polskich oraz realizatorzy zadania zaproponowali rozwiązanie alternatywne, które będzie bardziej opłacalne pod kątem środowiskowym oraz turystycznym. Pomysły dla tego niezwykłego miejsca konsultowane będą podczas otwartego spotkania w poniedziałek: – Organizacja zapowiadanego wcześniej „Okrągłego stołu dla Międzyodrza” to chęć wysłuchania głosu opinii publicznej, mieszkańców, samorządowców, ale i miłośników Międzyodrza, którzy korzystają z cieków turystycznie czy rekreacyjnie. Zależy nam żeby projekt, który zostanie przygotowany był inwestycją istotną z punktu widzenia przeciwpowodziowego i retencyjnego, bo to najważniejsze zadania Wód Polskich, ale wiemy także, że jest wielkie zapotrzebowanie, by Międzyodrze było atrakcyjne turystycznie. To miejsce niezwykłe i unikalne pod kątem środowiskowym i przyrodniczym. Nasz plan zakłada pogodzenie wszystkich, tych funkcji, stworzymy miejsce, które będzie przyciągać turystów i miłośników np. turystyki kajakowej czy rowerowej – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  – Międzyodrze jest inwestycją istotną z punktu widzenia przeciwpowodziowego i akcji lodołamania, jedna z części polsko-niemieckiej akcji odbywa się właśnie na terenie, przez który przebiegać będzie inwestycja. Istotne będzie zarówno udrożnienie całego terenu, jak i pogłębienie, co sprawi, że nasze jednostki będą mogły sprawniej przepływać przez kanały – dodaje Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Szczecinie.

       Wody Polskie zakładają wykonanie inwestycji na Międzyodrzu w ramach realizowanych przez siebie projektów ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja mogłaby rozpocząć się w roku 2021.

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Poniedziałek, 7 października o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gryfinie. Konsultacje mają charakter otwarty.