W poniedziałek 13 maja w Centrum Żeglarskim odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz ze Sweco Consulting sp. z o.o.– konsultantem wsparcia technicznego poświęcone Projektowi Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt dofinansowany jest ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE).

W ramach zadań, zostanie wykonane m.in.:

- prace regulacyjne, odbudowa i budowa nowych ostróg na rzece Odrze,

- baza postojowo cumownicza dla lodołamaczy operujących na odcinku Odry, wraz z zapleczem warsztatowo-remontowym oraz administracyjno-biurowym przy ulicy Karpiej w Szczecinie,

- 7 miejsc postojowo-cumowniczych na Odrze dolnej i granicznej wraz z oznakowaniem szlaku żeglugowego.

- pogłębienie koryta Przekopu Klucz - Ustowo,

- pogłębienie toru wodnego na j. Dąbie,

- przebudowa trzech mostów,

        Najważniejszym aspektem poruszonym na przedmiotowym spotkaniu była planowana realizacja zadania wchodzącego w ramy POPDOW: Poprawa przepływu wód powodziowych z Jeziora Dąbie. Realizacja zadania obejmuje prace bagrownicze na torze wodnym na j. Dąbie, które umożliwią prowadzenie sprawnej i skutecznej akcji lodołamania w okresie zimowym przy użyciu lodołamaczy. Jezioro Dąbie jest głównym odbiornikiem kry lodowej spływającej z górnych odcinków rzeki Odry, z tego względu każda akcja lodołamania na Odrze, rozpoczyna się od wprowadzenia lodołamaczy na ten akwen. W czasie spotkania informacyjnego podano informacje dotyczące założeń projektowych, uwarunkowań środowiskowych. Podano stan zaawansowania prac projektowych oraz ramy czasowe realizacji robót. Omówiono również zasady stosowania Polityki Operacyjnej Banku Światowego przy realizacji inwestycji stanowiące społeczne procedury ochrony oraz ramowe zasady pozyskiwania nieruchomości  i przesiedlenia ludności obowiązujące przy tworzeniu Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RAP).

 dsc00061