infografika Odra

W związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej  pracownicy Wód Polskich podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny. Nasze służby monitorują też sytuację i pozostają w stałym kontakcie z organizacjami, które zgodnie z kompetencjami odpowiadają za zdiagnozowanie zjawiska oraz powinny również dążyć do jego usunięcia.

AKTUALIZACJA 25 SIERPNIA, GODZINA 10:00

W dniu 23.08.2022 r. w rejonie Dziewoklicza przy Odrze Zachodniej zamontowany został aerator napowietrzający wodę, w dniu 24.08.2022 podobne aeratory zostały zamontowane na Regalicy w okolicy km 733,0 i na Odrze Zachodniej w rejonie mostu Trasa Zamkowa.

AKTUALIZACJA 24 SIERPNIA, GODZINA 7:30

W dniu 22.08.2022 r. od godziny 13:00 otwiera się dla żeglugi (w porze dziennej) odcinek rzeki Odry od km 690,5 (Krajnik Dolny) do km 728,0 rzeki Odry Wschodniej. W związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry na ww. odcinku nadal pozostają rozłożone zapory. Ograniczenia w żegludze dotyczą także rzeki Odry Zachodniej i Regalicy.

Zaobserwowano znaczną ilość śniętych ryb w zaporach zlokalizowanych w Szczecińskim Węźle Wodnym. Pierwsze śnięte ryby pojawiły się na jeziorze Dąbie – w wewnętrznych basenach marin przy ul. Przestrzennej oraz na zaporze zlokalizowanej na wejściu do Dąbskiej Strugi od strony jeziora.

AKTUALIZACJA 18 SIERPNIA, GODZINA 8:30

Rozłożona została dodatkowa zapora w nieżeglownych przejściach mostu „Pomorzan” w km 31,2 rz. Odry Zachodniej. Zapory w nieżeglownych przęsłach mostów Gryfitów, Cłowym (Regalica) i „Pomorzan” (Odra Zachodnia są oznakowane zgodnie z przepisami żeglugowymi (zakaz przejścia). Żegluga w porze dziennej dozwolona tylko środkowymi przęsłami mostów. 

AKTUALIZACJA 18 SIERPNIA, GODZINA 7:30

Od godziny 12:30 dnia 17.08.2022 r. ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI wejście na jezioro Dąbie z rzeki Regalicy w km:

• km 737,80 wejście do Dąbskiej Strugi

• km 739,60 wejście do Dąbskiego Nurtu Żegluga zabroniona jest od strony rzeki Regalicy jak i od strony jeziora Dąbie. 

Zamknięcie Dąbskiej Strugi i Dąbskiego Nurtu do odwołania. Żegluga możliwa jedynie przez połączenie z jeziorem Dąbie („Duże”) i rzekę Regalicę.

 Mapa Dąbie 2022 utrudnienia 08 2022

AKTUALIZACJA 17 SIERPNIA, GODZINA 7:30

Wobec utrudnień i planowanym rozkładaniem kolejnych zapór w Szczecińskim Węźle Wodnym, administracja drogi wodnej informuje, że od dnia 16.08.2022 r. od godz. 20:00 do odwołania nie jest dozwolona żegluga w porze nocnej na rzece Odrze granicznej (od km 690,5 do km 704,1), Odrze Wschodniej (od km 704,1 do km 730,5), Regalicy (od km 730,5 do km 741,6), Odrze Zachodniej (od km 0,0 do km 36,6), jeziorze Dąbiu i pozostałych śródlądowych drogach wodnych w Szczecińskim Węźle Wodnym.  
Zapory w nieżeglownych przęsłach mostów Gryfitów i Cłowym będą oznakowane zgodnie z przepisami żeglugowymi (zakaz przejścia). Żegluga w porze dziennej dozwolona tylko środkowymi 

AKTUALIZACJA, 16 SIERPNIA, GODZINA 21:10

Powstały kolejne dwie zapory: na moście Gryfitów oraz na moście Cłowym w Szczecinie.

AKTUALIZACJA, 16 SIERPNIA, GODZINA 19:45

Na Odcinku Odry administrowanym przez RZGW w Szczecinie postawiono 15 zapór zatrzymujących martwe ryby:

8 zapór na rzece Odrze, Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej

 • w km 690,5 (rejon Mostu w Krajniku Dolnym),
 • w km 697.0 (rejon miejscowości Ognica),
 • w km 702,8 (rejon nabrzeża miejskiego w Widuchowej,
 • w km 708,0 (m. Gryfino),
 • w km 722,0 ( rejon miejscowości Żabnica),
 • w km 723,0 ( rejon miejscowości Żabnica),
 • w km 0,5 Odry Zachodniej (w rejonie jazu Widuchowej – działania strony niemieckiej),
 • w km 14,0 Odry Zachodniej (Mescherin prawy brzeg – bez konieczności zamknięcia żeglugi)

7 zapór grodzących śluzy wałowe na Międzyodrzu od rzeki Odry Wschodniej:

 • w km 708,4 (m. Marwice)
 • w km 710,7 (śluza Gartz – Marwice)
 • w km 715,2 (powyżej Kanału Zimnego Elektrowni Dolna Odra)
 • w km 717,1 (m. Gryfino)
 • w km 722,1 (m. Czepino)
 • w km 724,4 (m. Dębce)
 • w km 724,5 (m. Dębce).

W dniu dzisiejszym główne działania skupiają się na wyławianiu ryb z rejonu zapór. Nowe zapory będą ustawiane w dole rzeki aby przechwycić jak najwięcej ryb przed Szczecinem, Jeziorem Dąbie i Zalewem Szczecińskim. W dalszym ciągu lodołamacz OCELOT bierze udział we wspomaganiu służb na obszarze Odry i Odry Wschodniej

W dniu 16.08.2022 r. o godzinie 13:00 do spalarni wysłano szacunkowo ok. 22 tony śniętych ryb.

AKTUALIZACJA, 16 SIERPNIA, GODZINA 16:45

W związku z sytuacją kryzysową informujemy, że od dnia 16.08.2022 r. od godz. 16:00 nie są spełnione warunki do uprawiania żeglugi w porze nocnej na całym odcinku granicznym rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1.
Płynąc w porze dziennej rzeką Odrą Zachodnią należy zachować szczególną ostrożność. Jednocześnie informujemy, że od dnia 14.08.2022 r. od godziny 14:00 ZAMKNIĘTY JEST DLA ŻEGLUGI następujący odcinek drogi wodnej na rz. Odrze granicznej i rz. Odrze Wschodniej: od km 690,5 rz. Odry - rejon mostu w Krajniku Dolnym do km 728,0 rz. Odry Wschodniej - rejon mostu autostrada A6 (Radziszewo).
Rejon zamknięcia żeglugi jest oznakowany zgodnie z przepisami żeglugowymi.
Zakaz żeglugi nie dotyczy służb biorących udział w akcji oczyszczania rzeki.
AKTUALIZACJA, 14 SIERPNIA, GODZINA 17:45
W Widuchowej i Ognicy operują jednostki WOT, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracownicy Wód Polskich. Dziś z wody wyciągnięto ok. 3 ton ryb.
W Krajniku Dolnym pracujące służby podają, że z Odry wyciągnieto ok 10 ton ryb. 
Dziś powstały dwie zastawki: jedna na porcie, a druga zamknęła dopływ ryb do kanału.
Oczyszczenie linii brzegowej w Ognicy będzie prowadzone jutro od godzin porannych
Akcja sprzątania koryta Odry ma miejsce rónież w Gozdowicach. Tutaj służby mundurowe, ochotnicy z OSP, pracownicy Wód Polskch, wędkarze i  samorządowcy z Odry wyłowili 1300 kg ryb. 
298924178 588173726182271 7952130112258976519 n
 Sprzątanie koryta Odry w Widuchowej godz. 11:40. Fot. Wody Polskie 
299238502 1509877746116789 4511550506922165493 n

Gazdowice godz. 12:40. Fot. Wody Polskie 

AKTUALIZACJA, 14 SIERPNIA, GODZINA 08:45

13 sierpnia rozstawione zostały w nurcie rzeki 3 zapory, które mają za zadanie zbierać napływające śnięte ryby. 

- 690,5 km rzeki Odry – rejon mostu w Krajniku Dolnym,
- 702,9 km rzeki Odry – rejon nabrzeża miejskiego w Widuchowej,
- 712,0 km rzeki Odry Wschodniej.

zapora

Zapora w Widuchowej. Fot. Wody Polskie

zapora krajnik

Zapora w Krajniku i wydobywanie ryb. Fot. Wody Polskie

Od dnia 13.08.2022 r. od godziny 11:30 całkowicie zamyka się żeglugę (w tym żeglugę w porze nocnej) na odcinku rzeki Odry od km 690,5 do km 712,0.

AKTUALIZACJA, 12 SIERPNIA, GODZINA 15:45

W dniu 12.08.2022 r. pracownicy z Obiektu Hydrotechnicznego w Widuchowej z samego rana udali się z inspektorami WIOŚ na wizję w terenie. Nasi pracownicy przystąpili do odławiania śniętej ryby. Wydany został komunikat informujący użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej z apelem o niewchodzenie do wody i zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia żeglugi. Obecnie wciąż prowadzony jest odłów śniętej ryby.

AKTUALIZACJA, 12 SIERPNIA, GODZINA 11:00

Na kąpieliskach Dziewoklicz i w Dąbie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Porządku pilnują ratownicy. Wciąż jednak można przychodzić na teren obu obiektów i korzystać ze wszystkich pozostałych atrakcji- poinformował rzecznik ZUK w Szczecinie Andrzej Kus.

AKTUALIZACJA, 10 SIERPNIA, GODZINA 16:30:

W nawiązaniu do próśb przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli.

Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków.

AKTUALIZACJA, 10 SIERPNIA, GODZINA 16:

Wody Polskie prowadzą dalsze działania w celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnych skutków zjawiska masowego śnięcia ryb w Odrze, które występuje obecnie na odcinku tej rzeki w województwie lubuskim. 9 sierpnia Dyrekcja Zarządu Zlewni w Zielonej Górze przeprowadziła szereg wizji terenowych, które potwierdziły występowanie zjawiska między innymi w rejonie Cigacic. Rzeka jest stale monitorowana również przez pracowników terenowych RZGW we Wrocławiu.

Od 10 sierpnia służby Wód Polskich uczestniczą w akcji wyławiania śniętych i martwych ryb przy użyciu własnych jednostek pływających we współpracy z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego okręg w Zielonej Górze. Jednocześnie przypominamy, że za ustalenie przyczyn ewentualnego skażenia bądź zanieczyszczenia wody odpowiada WIOŚ, który w ciągu ostatnich dni wielokrotnie pobierał na różnych odcinkach Odry próby wody. Obecnie RZGW Wrocław nadal oczekuje na ich analizę oraz wyniki. Poszukiwanie sprawców leży natomiast w gestii Policji oraz Prokuratury. Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie zostanie złożone przez Dyrekcję Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze do zielonogórskiej prokuratury oraz lokalnej policji.

Pierwsze sygnały o martwych rybach w rzece Odra dotarły do pracowników Wód Polskich 26 i 27 lipca. Śnięte okazy pojawiły się wtedy między innymi w rejonie śluzy w Oławie. Już wtedy nasze służby podjęły bezpośrednie działania zmierzające między innymi do podjęcia współpracy w tej sprawie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu oraz członkami Polskiego Związku Wędkarskiego okręg we Wrocławiu, który jest użytkownikiem obwodu rybackiego rzeki Odra nr 3 w miejscowości Oława.

Stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie śniętych ryb w Odrze:

'W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do dużego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku lubuskim. Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, początkowo w górnym biegu, a od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim. Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badaniami objęto cały lubuski odcinek Odry, pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalia w chemizmie wody w rzece, nie stwierdzono odtlenienia, czyli tzw. przyduchy ani innych ewentualnych przyczyn śnięcia ryb. Trwają jednak jeszcze prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają ich obecności.

Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy województwa lubuskiego).

W związku z zaistniałą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych oraz przyłącza się do apelu zawartego w  komunikacie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze: https://www.pzw.org.pl/zozgora/wiadomosci/241753/60/rzeka_odra_zatruta__wedkarzu_badz_ostrozny do czasu ustąpienia zagrożenia.

WIOŚ w Zielonej Górze będzie informował o wynikach kolejnych badań. W związku z ponadregionalną skalą tego problemu pozostaje w stałej współpracy z innymi wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i innymi zaangażowanymi służbami."

- w z. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska mgr inż. Wojciech Konopczyński  Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska