Na terenie wszystkich Zarządów Zlewni Wód Polskich w Szczecinie prowadzone są działania mające na celu poprawę retencji. Naszym celem jest zapobieganie skutkom suszy, które szczególnie dla rolników w sezonie letnim są szczególnie mocno odczuwalne. – Mamy bardzo gorące lato, kolejne pod rząd, oczywiste jest, że nasze działania bieżące, ale i inwestycyjne oraz systemowe zmierzają do tego, by retencja była możliwie sprawna. Najwięcej zadań z zakresu retencyjnego realizujemy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Zarządu Zlewni w Stargardzie – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

 

Jakie działania retencyjne prowadzą Wody Polskie w Szczecinie?

- Na terenie całego naszego obszaru administracyjnego prowadzimy działania, które posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne. Jazy piętrzą wodę, zastawki piętrzą wodę i ją zatrzymują, gdy trzeba. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami mamy wykonane bystrza ze żwiru, które powodują wstrzymanie odpływania wody. Takie „urządzenia” wykonano np. na Gowienicy. Podniesienie dna w danym miejscu powoduje gromadzenie wody i wolniejsze spływanie – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

    – Odczuwamy nadal w regionie bardzo poważny deficyt wody. Szykujemy nowe inwestycje piętrzące w Gryficach. To będzie program pionierski i pilotażowy, weryfikujemy gatunki fauny i flory obecne w tych miejscach, sprawdzamy zasięg oddziaływania naszych inwestycji w tych miejscach. Chcemy, by nasze działania retencyjne wpisywały się w ożywianie cieków i szerzej całej przyrody na terenie województwa zachodniopomorskiego – mówi dyrektor Marek Duklanowski. Wspomnianych działań ma być.. 147! – Być może w przyszłym sezonie będziemy w stanie wodę przytrzymywać tak, by było jej jeszcze więcej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – mówił dalej dyrektor.

  - Najmniej wody mamy na południu Pomorza Zachodniego. Mówimy o obszarach powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego czy na nizinie stargardzkiej. Tam prowadzone są intensywne działania retencyjne. Pozostajemy także w kontakcie z rolnikami – dodaje Marek Duklanowski.

 

Wielkie inwestycje w Gryficach. Czy uda się zatrzymać ponad 10 milionów metrów sześciennych wody?

       Jak wspomniał dyrektor Duklanowski Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach od stycznia 2021r. realizuje projekt pod nazwą „Retencja korytowa – Program Nawodnień Rolniczych” w ramach przeciwdziałania skutkom suszy. Jest to pilotażowy w skali kraju program zwiększenie zasobów retencji na tak dużym obszarze, stanowiącym zlewnie Regi i Dziwny wraz z ich dopływami.

    - W ramach tego projektu odtworzona zostanie retencja korytowa na łącznie 146 urządzeniach wodnych (zastawkach i jazach), na obszarze Nadzorów Wodnych w Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Nowogardzie i Świdwinie. Obecnie są to obiekty w większości zdegradowane, wymagające modernizacji lub przebudowy. Aktualnie projektanci zakończyli prace koncepcyjne, konsultacje społeczne oraz przygotowywanie dokumentacji projektowej i uzyskują niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, które pozwolą na realizację robót budowlanych. Wstępne kosztorysy dla całego zadania zamykają się kwotą około 24 mln zł – informuje Wojciech Dzietczyk z Zarządu Zlewni w Gryficach.

    - Według ostrożnych szacunków, spodziewana objętość retencji uzyskanej dzięki realizacji Programu Nawodnień wynosi około 10,2 mln metrów sześciennych wody, z czego 0,6 mln będzie zgromadzone w ciekach, natomiast 9,6 mln stanowić ma retencję glebową. Zasięg oddziaływania wszystkich urządzeń ma wynieść około 6420 hektarów – dodaje Dzietczyk.

    Zgromadzone zasoby wodne będą w naturalny sposób wykorzystywane jako rezerwuary wody w przypadku wystąpienia suszy, co pozwoli zwiększyć odporność mniejszych rzek i cieków na jej skutki, zarówno dla ekosystemów bezpośrednio związanych z rzekami oraz z nimi sąsiadujących. Przewidujemy także udostępnienie ich na potrzeby gospodarki rolnej, stosownie do potrzeb zgłaszanych przez rolników i pod warunkiem uzyskania przez osoby chętne do wykorzystania tego zasobu stosownych pozwoleń.